Národní program konzervace a využívání genetických zdro...

Konzervace a využití genofondu rostlin

  • 2023 – 2027
Zobrazit

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

Reflektuje aktuální potřeby uživatelské praxe.

  • 2018 - 2022
Zobrazit

Podpora novošlechtění

Šlechtitelský program Výzkumného ústavu pícninářského s.r.o. je částečně po...

Agrotechnikou proti suchu - CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0

Výzkum a vývoj nové modulární výsevní jednotky pro environmentálně šetrnějš