Výzkum a vývoj biopaliv ze zemědělských reziduí

Cílem projektu je vývoj paliva ze zemědělského odpadu ze zpracování a přípr...

  • 1/2024 - 12/2025
Zobrazit

Rezistentní šlechtění jetele lučního na vybraná houbová

Cílem je rozvinout genetické nástroje pro precizní šlechtění jetele lučního...

  • 3/2024 - 12/2028
Zobrazit

Termická sanitace osiv jako ochrana před houbovými pato...

Cílem projektu je vyvinout zařízení pro fyzikální sanitaci semen polních a ...

  • 01/2022 - 12/2025
Zobrazit

Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin ...

Cílem projektu je posoudit kvalitu rostlinné biomasy vstupující do půdy při...

  • 1/2021 - 12/2025
Zobrazit

Detekce významných houbových patogenů kořene jetel...

Cı́lem projektu je vyvinout metodu detekce půdnı́ch hub způsobujı́cı́ch c...

  • 01/2024 - 12/2025
Zobrazit

Národní program konzervace a využívání genetických zdro...

Shromažďování, zkoušení, popis a dlouhodobé uchování semenných vzorků jetel...

  • 01/2023 – 12/2027
Zobrazit

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

DKRVO zpracovaný na roky 2023 – 2027 reflektuje aktuální potřeby uživatelsk...

  • 01/2023 - 12/2027
Zobrazit

Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřující

Cílem projektu je podpořit efekt a kvalitu stabilní organické hmoty ve form...

  • 01/2022 - 12/2024
Zobrazit