Podpora funkční diverzity půdních organismů

Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikov...

 • 2018 – 2022
Zobrazit

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných š

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k př

 • 2018 - 2020
Zobrazit

Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a...

Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a výnosy pěstovaných ...

 • 2018 - 2022
Zobrazit

Aplikace precizního zemědělství

Aplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krme...

 • 2018 - 2022
Zobrazit

Aerobní - anaerobní mobilní kontejnerový rotační biorea

Anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor

 • 2018 – 2020
Zobrazit

Inovace fermentačního procesu

Inovace fermentačního procesu

 • 09/2016 – 2/2019
Zobrazit

Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů

Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Národní program konzervace a využívání genetických zdro...

Konzervace a využití genofondu rostlin

 • 2018 – 2022
Zobrazit

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

Reflektuje aktuální potřeby uživatelské praxe.

 • 2018 - 2022
Zobrazit

Podpora novošlechtění

Šlechtitelský program Výzkumného ústavu pícninářského s.r.o. je částečně po...

Zvýšení hodnoty odpadů a vývoj nové technologie ferment

Projekt podpořený z 8. výzvy programu Aplikace OP PIK.

 • 1. 2. 2021 - 30. 5. 2023
Zobrazit

Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské

Precizní zemědělství a digitalizace pro produkci bio hnojiva na míru

 • 1. 2. 2021 - 30. 4. 2023
Zobrazit

Agrotechnikou proti suchu - CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0

Výzkum a vývoj nové modulární výsevní jednotky pro environmentálně šetrnějš