Úročník lékařský

Anthyllis vulneraria L.

ANTYL - právní ochrana v roce 2015
IVAN - právní ochrana v roce 2016  

KAREL - právní ochrana v roce 2020


Původ: Vyšlechtěno z materiálů pocházejících z botanických zahrad a z plané flóry Individuální výběry a křížení materiálů

Úročník lékařský

Popis:

Dvouletá jetelovina, která je vhodná do suchých podmínek. Úročník je jetelovinou nejchudších půd. Trsy jsou řídké. Roste v celé ČR. Květenství jsou rozpadavé hlávky. Barva květu u odrůdy ANTYL je žlutá, u odrůdy IVAN jsou květy zbarveny do růžova . Lusky jsou jednosemenné, výška až 35 cm, Doba kvetení v měsíci červnu. HTS se pohybuje v rozmezí 2,5-3 gramy.

Použití:

Použití do jetelotravních směsí do suchých podmínek jako krmení pro hospodářská zvířata, jako zdroj pastvy pro opylovače a rekultivační plodina.

Agrotechnika:

    • Výsev do řádků 12,5 cm, hloubka výsevu do 2 cm, brzy na jaře do krycí plodiny nebo v čistosevu v létě. Výsevek 10 – 15 kg/ha. V kultuře se ponechává jen na jeden užitkový rok. Je jednosečný a do druhé seče obrůstá pouze listová seč. Na semeno se ponechává z první seče.