Úročník bolhoj

Anthyllis vulneraria L.

ANTYL - právní ochrana v roce 2015
IVAN - právní ochrana v roce 2016  

KAREL - právní ochrana v roce 2020


Původ: Vyšlechtěno z materiálů pocházejících z botanických zahrad a z plané flóry Individuální výběry a křížení materiálů

Úročník bolhoj

Popis:

  • Dvouletá jetelovina, která je vhodná do suchých podmínek. Úročník je jetelovinou nejchudších půd. Trsy jsou řídké. Roste v celé ČR. 
  • Květenství jsou rozpadavé hlávky. Barva květu u odrůdy ANTYL je žlutá, u odrůdy IVAN jsou květy zbarveny do růžova, kvete v červnu. 
  • Lusky jsou jednosemenné, výška až 35 cm, HTS se pohybuje v rozmezí 2,5 - 3 gramy.


Použití:

  • Použití do jetelotravních směsí v suchých podmínkách jako krmení pro hospodářská zvířata. 
  • Zdroj pastvy pro opylovače a rekultivační plodina.


Agrotechnika:

  • Výsev do řádků 12,5 cm, hloubka výsevu do 2 cm, brzy na jaře do krycí plodiny nebo v čistosevu v létě. 
  • Výsevek 10 – 15 kg/ha. 
  • V kultuře se ponechává jen na jeden užitkový rok. Je jednosečný, do druhé seče obrůstá pouze listy. Na semeno se ponechává z první seče.