Stáže a výměnné pobyty

Troubské pracoviště hostilo v roce 2017 několik zahraničních kolegů v rámci programu Erasmus. Byly realizovány stáže kolegů z Bulharska, Slovenska, Polska.

červen 2017

Prof., Ph.D. Ivelina Mitkova Nikolova 
Assoc. Prof., Ph.D. Nataliya Georgieva Anastasova

Institute of forage crops – Pleven, Bulharsko

V rámci projektu Erasmus navštívily na konci měsíce června naše pracoviště dvě kolegyně z Výzkumného ústavu pícninářského v bulharském Plevenu. V průběhu týdenní stáže se seznámily s náplní práce na jednotlivých odděleních a byly jim představeny výzkumné projekty, které se v současnosti na pracovišti řeší. Vzhledem k zájmu obou kolegyň o problematiku využívání a obhospodařování luk a pastvin jsme navštívili experimentální plochy v Národním parku Podýjí. Dále jsme stážistkám ukázali historické centrum města Brna a nedaleký benediktinský klášter v Rajhradě.

gallery/Staze_Erasmus/DSC00439.jpg

gallery/Staze_Erasmus/DSC00462.jpg

Zkušenosti stážistů


gallery/Staze_Erasmus/2017_Aldona.jpg

ALDONA MUSIAL:
"Troubsko - this is place where I had my holiday internship from "Erasmus +" program. I spent 2 months working at Research Institution. My supervisor Oldřich helped me develop my knowledge and ability in genetic and microbiology area. My tasks include for example: DNA research of bumblebees for the presence of parasites in their digestive tract and atmospheric nitrogen typing by Rhizobium in a plant. All workmates were friendly and helpful for me. I am very grateful for possibility using laboratory, canteen and company flat. During my stay I learned Czech language a little and I visit wonderful Moravian Karst. In addition I took part in "hody" so I knew folk tradition. It was amazing time which I will remember for a long time.
Děkuji Vám Moc! :)
Aldona Musiał - trainee from Poland"


gallery/LogosBeneficairesErasmusRIGHT_CS.jpg