Lesknice kanárská

Phalaris canariensis L.

JUDITA
povolena v roce 2000
Původ: výběry z materiálů získaných z botanických zahrad a smíchání vybraných potomstev

Lesknice kanárská

Popis:

 • Stébla – přímá a hladká
 • Listy – široké a mírně drsné
 • Květenství – silně stažená lata tvořící lichoklas vejčitého, někdy až paličkovitého tvaru
 • Klásky – krátce stopkaté, jednověté, se 2 páry plev
 • Obilka – 2–3 mm dlouhá, protáhle eliptičná, hladká, lesklá až silně lesklá, barvy nažloutlé


Hospodářské vlastnosti:

 • jednoletá, jednosečná a teplomilná pícní tráva k pěstování v monokultuře nebo ve směskách s jednoletými druhy k přímému krmení nebo sušení
 • má velmi dobrou pícninářskou hodnotu
 • je nenáročná na půdní podmínky 
 • je dobrou předplodinou
 • semeno lze využít ke krmení exotického ptactva a drůbeže


Informace pro pěstitele:

 • Seje se na píci co nejdříve po sklizni předplodiny.
 • Na semeno se seje ve 2. polovině dubna (po vzcházení vyžaduje teplotu 10 °C).
 • Vzchází za 7–14 dnů po výsevu.
 • Výsev do řádků 12,5 – 25 cm.
 • Výsevek 25–35 kg/ha.
 • Celková vegetační doba 80–120 dnů.
 • Do semenných porostů jsou použitelné herbicidy jako pro semenné trávy.