Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření

Název projektu

Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostředí

Kód projektu

QK21010161

Projektový tým 

Zemědělský výzkum,spol. s r.o. - příjemce koordinátor

Mendelova univerzita v Brně - příjemce

PRO SEEDS s.r.o. - příjemce

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. - příjemce

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. - příjemce

AG Skořenice, akciová společnost - příjemce

Financováno

Ministerstvo zemědělství České republiky - NAZV

Doba řešení

1/2021 – 12/2025


Souhrn

Cílem projektu je posoudit kvalitu rostlinné biomasy vstupující do půdy při využívání systému meziplodin jako zdroje organické hmoty k podpoře půdních procesů odrážející se na půdní úrodnosti. Hlavním kritériem pro hodnocení organické hmoty bude přítomnost ligno-celulózového komplexu a rychlost jeho následné degradace v půdním prostředí. V průběhu projektu bude také hodnoceno riziko, plynoucí z požadavku na produkci vyzrálé organické hmoty, zohledňující vývojové fáze jednotlivých druhů meziplodin. Bude určena maximální doba ponechání porostu na pozemku s ohledem na dozrávání, klíčivost semen a riziko zaplevelení následné plodiny. Dalším cílem je odhalit všechny vlivy, které se mohou v průběhu růstu meziplodiny pozitivně i negativně promítat do zásoby půdní vláhy.

Video záznam pokusné plochy s meziplodinami, Skořice ZDE


Očekávané výsledky

Směs osiv plodin pro zvýšený vstup lignocelulózového komplexu do půdního prostředí Fuzit - Užitný vzor

Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření I. W - Uspořádání workshopu

Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření II. W - Uspořádání workshopu

Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření III. W - Uspořádání workshopu

Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření IV. W - Uspořádání workshopu

Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření V. W - Uspořádání workshopu

Využití meziplodin jako zdroje mikrobiálně odolné rostlinné biomasy k podpoře Nmet - Certifikovaná metodika

Změny půdního mikrobiomu po zapravení organické hmoty meziplodin Jimp - Původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

Vliv lignifikace porostu na jeho degradabilitu po ukončení vegetace Jimp - Původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

Vliv meziplodiny na vláhové poměry v půdním prostředí Jimp - Původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

Riziko zaplevelení pozemku při i pěstování meziplodin JSC - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“

Vliv meziplodiny na dostupnost živin při následném pěstování kukuřice JSC - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“

Produkce stabilních organických látek z jednotlivých meziplodin JSC - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“

Ověřená technologie pěstování meziplodin jako zdroje stabilní organické hmoty Ztech - Ověřená technologie

Meziplodiny jako zdroj mikrobiálně odolných organických látek O - Ostatní výsledky

Výběr meziplodin vhodných k produkci mikrobiálně odolných organických látek O - Ostatní výsledky