Rezistentní šlechtění jetele lučního na vybraná houbová a virová onemocnění

Kód projektu

QL24010223

Projektový tým 

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. - příjemce

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. - další příjemce projektu

Ing. Hana Jakešová, CSc. - další příjemce projektu

Financováno

Národní agentura zemědělského výzkumu (NAVZ) - 1. VS ZEMĚ II

Doba řešení

3/2024 – 12/2028

Souhrn

Projekt má za cíl rozvinout genetické nástroje pro precizní šlechtění jetele lučního, s důrazem na zvýšení odolnosti vůči biotickým stresorům, zaměřuje se na vývoj genetických markerů pro identifikaci rezistence vůči vybraným virovým a houbovým chorobám. Tyto genetické markery umožňují rychlou a přesnou detekci genů spojených s odolností, což usnadňuje proces selekce a šlechtění. Projekt si klade za cíl vyvinout šlechtitelský materiál pro pre-breeding, prvotní fázi šlechtění, kdy se zkoumají a selektují genotypy s požadovanými vlastnostmi, které se následně použijí k samotnému křížení. Dosažení cílů by mělo vést k vývoji nových odrůd jetele s vysokou odolností a lepšími vlastnostmi, což by mohlo mít pozitivní vliv na výnosy, vytrvalost a udržitelnost pěstování této významné pícniny.


Očekávané výsledky

3 x užitný vzor (Sada markerů pro molekulární selekci na odolnost vůči houbovým chorobám u jetele lučního, Sada PCR primerů pro markery asistovanou selekci genů rezistence na virové choroby jetele lučního, qPCR primery pro kvantifikaci DEGs markerů rezistence v jeteli lučním)

3 x funkční vzorek (Genotypy jetele lučního s asociovanými geny pro odolnost vůči napadení fusárii, Genotypy jetele lučního s asociovanými geny pro odolnost vůči napadení padlí (Erysiphe trifolii), Genotypy jetele lučního s asociovanými geny pro odolnost vůči napadení vybranými virovými chorobami)

2 x publikace v periodiku s IF (Whole genome genetic analysis of resistence to biotic factors in red clover, Transcriptomic and differentially expressed genes analysis of Erysiphe trifolii resistance genotype of red clover)

2 x článek v odborném recenzovaném periodiku (Odolnost k napadení fusárii u jetele lučního v polních a kontrolovaných podmínkách, Hodnocení efektivity selekce rezistentních rostlin jetele lučního na základě výběru asociovaných genotypů)