Lnička setá

Camelina sativa (L.) Crantz.

ZUZANA
registrována v roce 2013
Původ: Individuální výběry a křížení materiálů z botanických zahrad.

Lnička setá

Popis a hospodářské vlastnosti:

Jednoletá olejnina z čeledi brukvovitých, vhodná do sušších podmínek, výška 50 – 100 cm. Má krátkou vegetační dobu (3 až 3,5 měsíce). Doba kvetení kolem 1- 10. června. HTS semen je 1,239 g. Semena jsou oranžově žlutá. Obsah oleje je 30 - 40 %. 


Využití:

Používá se jako olejnina, meziplodina i jako zdroj pastvy pro opylovače. Olej se využívá i v lidské výživě.


Agrotechnika:

Vyžaduje jemně připravenou půdu k setí, seje se časně zjara. Koncem března až začátkem dubna, vhodný je nezaplevelený pozemek. Ošetřuje se a sklízí podobně jako řepka. Výsevek je 8-12 kg.ha-1 (max. 400 rostlin.m-2). Hloubka setí 10-15 mm. Snáší dobře i nízké teploty v počátečních fázích růstu. Sklizeň semene probíhá koncem července. Výnos semen 1 - 1,5 t/ha. Je značně odolná k dřepčíkům. Z chorob byla zjištěna plíseň šedá.