Svazenka shloučená

Phacelia congesta L.

FIONA
registrována v roce 2012
Původ: Vyšlechtěna z materiálu pocházejícího z botanické zahrady metodou negativního výběru.

Svazenka shloučená

Popis a hospodářské vlastnosti:

  • Jednoletá rostlina
  • Pozdější nástup kvetení oproti svazence vratičolisté (červen – červenec)
  • Nenáročná na pěstování


Využití:

  • Meziplodina na zelené hnojení
  • Zdroj potravy pro opylovače


Agrotechnika:

  • Výsev od dubna
  • Výsevek 15 kg.ha-1
  • Bez chorob a škůdců