Zemědělský výzkum s.r.o. se stal partnerem projektu v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblast podpory Propagace a informovanost o výsledcích VaV s názvem:

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Kód projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236

Doba řešení: 1. 3. 2013 – 30. 4. 2015

Přijemce: Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Kopp
Koordinátor partnera: RNDr. Jan Hofbauer, CSc.

Partneři:

 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy
 • Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
 • Agritec Plant Research s.r.o.
 • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Stručný popis projektu:

Mezi hlavní cíle projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“, zkráceně „SLARA“ (z angl.: Spec. Library of Applied Research in Agriculture) patří:

 • vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti pří-stup k nejvyspělejším znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů
 • vybavení knihovny nejuznávanějšími databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech
 • rekonstrukce a modernizace vybavení jednotlivých knihoven členů konsorcia

Specifický cíl projektu:

 • sjednocení klasických i nových informačních služeb a nezávislých druhů informačních zdrojů do vzájemně provázaného a uživatelsky přívětivého celku

V případě zájmu o podrobné informace k projektu, prosím, navštivte OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU anebo kontaktujte koordinátora Ing. Ondřeje Koppa.

Zde naleznete odkazy na aktuální články uveřejněné v odborných časopisech týkajících se problematiky pícninářství, které jsou široké zemědělské veřejnosti k dispozici v knihovně ústavu. Součástí rubriky je online přístup k vědeckým časopisům na internetu.


Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Nabízíme možnost samostudia v našich knihovnických fondech prezenční formou. Jsou Vám otevřeny jak tradiční zdroje v papírové podobě, tak i elektronické přístupy k širokému spektru databází.

Pro snadnější orientaci v naší nabídce jsme pro Vás připravili propagační leták.

Elektronických informačních zdrojů se nemusíte bát. Pokud se necítíte jisti, neváhejte se podívat do námi připravené brožury. Bude Vás provádět informačními zdroji názorně a přehledně.

Přehled elektronických informačních zdrojů (EIZ) v knihovně:

 • Animal Health and Production Compendium
 • Aquaculture Compendium
 • CAB Abstracts 1973+
 • CAB Abstracts Archive (1910-1972)
 • CAB eBooks (2005-2017)
 • CAB Reviews
 • Cambridge Journals Online - STM collection
 • Crop Protection Compendium
 • Descriptions of Fungi and Bacteria
 • Distribution Maps of Plant Diseases
 • Distribution Maps of Plant Pests
 • ebrary e-books - vlastní výběr titulů
 • Forestry Compendium
 • FSTA (FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS)
 • Invasive Species Compendium
 • OECD iLibrary - Agriculture Statistics
 • ProQuest Agricultural Science Collection