Odborné informace
Informace o našem polním dnu 2014 okem a perem reportéra časopisu Úroda.

Článek ze semináře o kompostování, který se konal v Malontech.

Vědecká příloha časopisu Úroda 12, roč. LXVII, 2019 (sborník konference "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů", Brno 21. - 22. 11. 2019) k dispozici ZDE