Jestřabina východní

Galega orientalis L.

LENA - právní ochrana udělena v roce 2014

Původ: Vyšlechtěna z materiálů pocházejících z jestřabiny GALE. Individuální výběry a křížení materiálů.

Jestřabina východní

Popis a hospodářské vlastnosti:

Původem je na Kavkaze v sub-alpském regionu. Rozšířena v pobaltských zemích, Skandinávii a na severozápadě Ruska. (Nõmmsalu and Meripõld, l996). Píce je vhodná pro hospodářská zvířata jako siláže, seno či moučka. Z důvodu nízké odolnosti k sešlapávání je nevhodná pro volnou pastvu. V Kanadě se začíná používat jako alternativa k vojtěšce, ve Finsku pak jako alternativa k jeteli lučnímu. Jestřabina má vysoký výnosový potenciál suché hmoty (8-11 tun/ha).

Jestřabina východní (Galega orientalis) je zařazena do čeledi bobovité. Je to vytrvalá, 120 – 130 cm vysoká bylina. Lodyhy přímé, četné, nevětvené nebo dole větvené, lysé, jemně a mělce rýhované. Listy s 5 až 9 páry lístků, které jsou kopinaté, podlouhlé až čárkovité, špičaté, celokrajné, lysé, přisedlé až krátce řapíkaté. Květy uspořádané v hroznech, rostou na koncích větví a jsou namodralé, běložluté nebo bílé. Kvete v červnu až srpnu. Při prvním použití na pozemku je vhodné použít inokulaci symbiotickými bakteriemi Rhizobium galegae. Vytrvalost porostu je 7 až 10 i více let


Použití:  do směsí  i jako  monokultura


Agrotechnika:

 Setí na 12,5 –25 cm, výsev 15- 20 kg/ha na píci, na osivo 4-10 kg/ha, HTS  8-8,1 g, V osivu je až 40 % tvrdých semen, vhodná je skarifikace semen. Pro pícní využití se používá systém 2-3 sečí.

Výnos semen dosahuje až 690 kg/ha, průměrně pak 450 kg/ha. Pěstování na semeno je možné z první nebo z druhé seče. V případě produkce z první seče porost poléhá, což způsobuje vyšší ztráty při sklizni. Výnosy hmoty dle kvality půdy 46-105 t/ha., průměr 55 t/ha zelené hmoty. Výnos sena 9,3-26,7 t/ha, průměr pak 13 t/ha při obsahu hrubého proteinu 220-240 g /kg.