Čičorka pestrá

Coronilla varia L.

EROZA, KORONA
Povolena v roce 1990 a 2020
Původ: Vyšlechtěna individuálním výběrem z přírodních ekotypů.

Čičorka pestrá

Popis:

 • trs v roce zásevu slabě vyvinutý, v následujících letech přilehlý až rozložený
 • počet lodyh v trsu v průměru 15 (6–29). Tvoří dlouhé podzemní výběžky. Lodyha hranatá, dutá, délka 80 cm, počet internodií 16
 • list zelený až tmavozelený, lichozpeřený
 • květ – barva růžová, v menší míře nafialovělá, plod – růžencovitě zaškrcený struk, semeno – podlouhlý tvar, mahagonové barvy, HTS 4,03 – 4,14 g

Hospodářské vlastnosti:

Odrůda vhodná pro technické využití na silničních svazích, výsypkách a všude tam, kde je nebezpečí eroze. V roce zásevu se vyvíjí pomalu, v dalších letech tvoří plně zapojený porost.

Přednosti odrůdy:

 • široká možnost využití proti erozi a pro zkrášlení nezemědělských ploch
 • dlouhá doba kvetení
 • nemá nároky na půdní a klimatické podmínky
 • poskytuje vysoký výnos semen
 • dobrá odnožovací schopnost

Semenářská agrotechnika: (informace pro pěstitele?)

 • Výsev koncem dubna, šířka řádků 25 cm, 20–30 kg.ha-1, podle obsahu tvrdých semen. Obsah tvrdých semen může být 20–40%. Výsev se provádí bez krycí plodiny. Je možný výsev do ovsa nebo bobu s polovičním výsevkem a se sklizní ovsa na zeleno. Nesnáší vysokou hladinu spodní vody. Vhodné jsou pozemky svažité s jižní expozicí. Porosty na semeno není nutné hnojit.
 • Pro výsev je třeba dobře zpracovaná půda, jako pro ostatní jeteloviny s možností použití herbicidů. Na podzim po desikaci nebo časně na jaře lze aplikovat přípravek Titus 25 WG 30–60 g/ha se smáčedlem Istroekol 0,8 – 1,2 l/ha. Aplikuje se na vzešlé plevele, čičorka nejlépe ve vegetačním klidu.
 • Čičorka vzchází pomalu za 20–30 dnù. V roce výsevu je možno provádět jednu seč začátkem září, výnos sena je až 4 t.ha-1. V prvním užitkovém roce je třeba pro pěstování na semeno využít první seče. Porost začíná kvést koncem června a kvete až jeden měsíc. Pro dobré opylení stačí včely medonosné. Čičorka je velkým lákadlem pro divoké opylovače (čmeláky). Sklizeň semene se provádí koncem srpna až začátkem září podle půdních podmínek. Na sušších stanovištích není třeba provádět desikaci. U bujnějších porostů se provádí desikace 3–5 l Reglonu dle olistění porostu. Desikace se provádí, když je 60–70% struků zralých a začínají se ulamovat. Po 4–5 dnech se porost sklízí kombajnem. Porost je třeba sklízet na půl lišty, protože obsahuje mnoho hmoty. Po sklizni kombajnem je třeba struky nechat dosušit studeným vzduchem, odstranit nečistoty obilí. Struky je třeba drhlíkovat a čistit. Je nutné, aby porost byl čistý (jetel luční a vojtěška setá se velmi těžko odstraňuje při čištění z osiva). Průměrný výnos z 1 ha je 500 kg. Dle seřízení kombajnu. V druhém užitkovém roce lze opětovně ponechat porost na semeno z první seče. Výroba osiva není riziková jako u ostatních jetelovin.