Hrachor setý

Lathyrus sativus L.

RADIM
registrován v roce 2010
Původ: Křížení materiálů z oblasti Bílých Karpat s následnou negativní selekcí


Hrachor setý

Popis a hospodářské vlastnosti:

 • rostliny jednoleté s poléhavým stonkem, mající úzké dlouhé listy
 • rozvětvený kořen s hlízkovými bakteriemi
 • barva květu bílo-fialová
 • lusk s 1–2 krémově bílými semeny
 • luskovina s vysokým obsahem proteinů
 • střední obsah beta-N-oxalyl-L-alfa, beta-diaminopropionové kyseliny (beta-ODAP): 0,46 g / 100 g semen (2006) a 0,47 g / 100 g semen (2007)


Použití:

 • Plodina vhodná pro potravinářské účely (na mouku, ke konzumaci celých vařených nebo pražených zrn)
 • Hrachor je vhodný jako součást pestré stravy, nikoliv jako pravidelná strava
 • Čerstvou i suchou píci lze využít pro krmení hospodářských zvířat, semena lze zkrmovat ve formě šrotu
 • Pro velkou odolnost k suchu, schopnosti fixace vzdušného dusíku je vhodný k zúrodnění písčitých, podzolových půd, výsypek a ke zvýšení výnosů následných plodin na orné půdě


Agrotechnika:

 • teplomilná plodina, která se pěstuje v teplých a sušších polohách
 • výsev v dubnu (z důvodu využití vlhkosti v půdě)
 • výsevek 150 kg/ha
 • vegetační doba podle klimatických podmínek průměrně 120 dní
 • sklizeň podle klimatických podmínek v srpnu
 • nebyly shledány žádné choroby a škůdci


Herbicidní ošetření: vždy se řiďte platnou legislativou

 • preemergentní aplikace na dvouděložné plevele – Command 36 CS 0,15–0,2 l/ha, pro semenné porosty – Afalon 45 SC 1–1,5 l/ha
 • postemergentní aplikace na dvouděložné plevele: Basagran Super 1,2–1,6 l/ha, Basagran 1,5–2 l/ha
 • postemergentní aplikace na jednoděložné plevele: pro semenné porosty – Agil 100 EC 0,5–0,8 / 1,2–1,5 l/ha