Jetel horský

Trifolium montanum L.

GURU - právní ochrana udělena v roce 2016               

Původ: Individuální výběry a křížení materiálů z plané flory ČR.

Jetel horský

Popis a hospodářské vlastnosti:

Víceletá jetelovina s hlubokým kůlovým kořenem. Roste  na sušších  loukách, pastvinách a na okrajích  lesů. Má přímé lodyhy, v horní části řídce větvené. Květní hlávky jsou vejcovité nebo kulovité. Barva květů je bílá, nebo nažloutlá. HTS se pohybuje okolo 0,6 g.  

V mladém stavu je dobrou pícninou, ve stáří lodyhy tvrdnou a zvířaty je hůře přijímán.

Použití:
Využívá se do lučních a pastevních směsí.


Agrotechnika:

Výsev do směsí v množství 10–12 kg.ha-1 od března do května. Na semeno se vysévá 15 kg.ha-1 v čisté kultuře.