Cizrna beraní

Cicer arietinum L.

OLGA
Povolena v roce 2017
Původ: výběry z odrůdy Irenka, typu s tmavými semeny.

Cizrna beraní

Popis:

 • rostliny jednoleté s pevným, nepoléhavým stonkem, pokryté žlaznatými chloupky
 • rozvětvený kořen s hlízkovými bakteriemi
 • barva květu červeno-růžová
 • lusk s 1–2 semeny, zbarvenými hnědě

Hospodářské vlastnosti:

 • luskovina s vysokým obsahem proteinů
 • plodina vhodná pro potravinářské účely (na mouku, ke konzumaci celých vařených nebo pražených zrn)
 • pro velkou odolnost k suchu, schopnosti fixace vzdušného dusíku je vhodná k zúrodnění písčitých, podzolových půd,

  výsypek a ke zvýšení výnosů následných plodin na orné půdě

Informace pro pěstitele:

 • teplomilná plodina, která se pěstuje v teplých a sušších polohách
 • výsev v časném jaře pro zachycení vlhkosti v půdě (80 – 120 kg/ha)
 • vegetační doba podle klimatických podmínek – 130 dní

Do semenných porostů:

 • na dvouděložné plevele – herbicid Sencor 70 WG 0,3 – 0,6 kg/ha