Zemědělský výzkum, spol. s r.o.  Troubsko se dlouhodobě orientuje
na oblast transferu technologií, působí jako nezávislá organizace
poskytující poradenské služby v oblasti řízení inovací a
aplikovaného výzkumu. V roce 2010 bylo vytvořeno Centrum transferu
technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky
vedené doktorkou Marií Kubáňkovou. Zemědělský výzkum Troubsko
koordinoval celou řadu projektů zaměřených na popularizační a
vzdělávací aktivity (www. Inovacezvt.cz nebo
www.bioenergetikazvt.cz).

Na tyto aktivity navázal BIOEAST HUB CZ www.bio-hub.cz, který byl
založen s podporou Ministerstva zemědělství ČR a v souladu s
Governance Paper Iniciativy BIOEAST.

Na úrovni makroregionu BIOEAST iniciovalo právě Ministerstvo
zemědělství vznik pracovní skupiny pro vodu. Skupinu koordinuje
RNDr. Zuzana Boukalová, která ve spolupráci s doktorkou Kubáňkovou
zpracovávají výchozí rámcové podklady a vytváření skupinu
odborníků. Koordinátorem BIOEAST HUBu CZ je doktor Jan Nedělník a
doktorka Marie Kubáňková, cílem BIOEAST HUB CZ je podpora
bioekonomiky jako nástroje udržitelného rozvoje.