Zemědělský výzkum, spol. s r.o.  Troubsko se dlouhodobě orientuje na oblast transferu technologií, působí jako nezávislá organizace poskytující poradenské služby v oblasti řízení inovací a aplikovaného výzkumu. V roce 2010 bylo vytvořeno Centrum transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky vedené doktorkou Marií Kubáňkovou. Zemědělský výzkum spol. s r. o.  Troubsko koordinoval celou řadu projektů zaměřených na popularizační a vzdělávací aktivity (www.Inovacezvt.cz nebo www.bioenergetikazvt.cz).

Na tyto aktivity navázal BIOEAST HUB CZ www.bio-hub.cz, který byl založen s podporou Ministerstva zemědělství ČR a v souladu s Governance Paper Iniciativy BIOEAST.

Na úrovni makroregionu BIOEAST iniciovalo právě Ministerstvo zemědělství vznik pracovní skupiny pro vodu. Skupinu koordinuje RNDr. Zuzana Boukalová, která ve spolupráci s doktorkou Kubáňkovou zpracovávají výchozí rámcové podklady a vytváření skupinu odborníků. Koordinátorem BIOEAST HUBu CZ je doktor Jan Nedělník a doktorka Marie Kubáňková, cílem BIOEAST HUB CZ je podpora bioekonomiky jako nástroje udržitelného rozvoje.