Sléz krmný

Malva verticillata  L.

HOLINA
povolena v roce 2018
Původ: Odrůda krmného slézu v České republice vznikla individuálním výběrem z materiálů odrůdy Dolina.


Sléz krmný

Popis:

 • Lodyha – přímá, nepoléhavá, v hustém zápoji nevětvená, v řídkém sponu větví od báze
 • List – okrouhlý, mělce dlanitě pěti až sedmilaločný, laloky listů v horní části lodyhy v obrysu zašpičatělé
 • Květenství – přisedlé, sestavené do hustých strboulů v paždí listů, květy růžové až nafialovělé
 • Plod – poltivý, terčovitě zploštělý, ve zralosti se rozpadá na jednotlivé díly, kterých je 10–12 v plodu

Hospodářské vlastnosti:

 • jednoletá pícnina, za příznivých podmínek a při sklizni 1. seče po dosažení výšky porostu 100 cm dvousečná
 • při využití jako hlavní plodina v produkci zelené píce, sušiny a veškerých N-látek výnosná
 • při využití jako meziplodina výnosově nejistá (odvisí od vláhových poměrů)
 • vyžaduje výživné půdy, ale na vyšší obsah N v půdě reaguje zvýšeným poutáním dusičnanů
 • nejlepších výsledků dosahuje v teplotně příznivých podmínkách s dostatkem vláhy
 • vzhledem k pomalému vzcházení a počátečnímu růstu trpí zaplevelením, ale po vytvoření listového pokryvu nízké plevele potlačujeInforma pro pěstitele:

 • nejvhodnější pro pěstování jsou hlubší, dobře zpracovatelné a nezaplevelené půdy s dobrými vláhovými poměry, především hlinité a linitopísčité, s dostatečným obsahem vápna a vyrovnaným obsahem živin
 • je-li pěstován jako hlavní plodina, jarní přípravě půdy by měla předcházet podzimní orba. Na jaře před setím se pozemek usmykuje a vláčí. Kypré půdy před setím utužíme válením a po zasetí uválíme rýhovanými válci.
 • při pěstování z jarního výsevu sejeme krmný sléz od 10. do 20. dubna a v bramborářské výrobní oblasti po 20. dubnu. Jako ranou letní meziplodinu jej pěstujeme po ozimých a jarních směskách, raných bramborách, zelenině a výsev provádíme od 20. května do 20. července. Jako pozdní meziplodinu jej sejeme od 20. července do 10. srpna.
 • u hlavní plodiny je vhodná řádková rozteč 125–250 mm a u meziplodiny 125 mm. Výsevek činí 10–12 kg.ha-1, hloubka setí 1–2 cm.