česká verze stránek english site

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko 

Právě se nacházíte: www.vupt.cz / Odborné informace >> Mapy se specializovaným obsahem

Mapy se specializovaným obsahem

Níže naleznete odkazy na certifikované mapy výskytu škůdců řepky a jejich reakce na vybrané insekticidy. Výsledky byly získány při řešení dvou projektů podporovaných NAZV MZe ČR: projekt č. QJ1230077 (Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům) a projekt č. QH81218 (Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům).
 
Mapa výsledků testování citlivosti českých populací blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v roce 2013

Výsledky testování citlivosti českých populací blýskáčků na esterický pyrethroid cypermethrin v roce 2013

Mapa výsledků testování citlivosti českých populací krytonosce šešulového (Ceutorrhynchus obstrictus) na esterický pyrethroid lambda-cyhalothrin v roce 2013

Výsledky testování citlivosti českých populací blýskáčků (Meligethes spp.) na esterický pyrethroid lambda-cyhalothrin v roce 2013

Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2013

Cypermethrin, blýskáček, 2012, mapa rezistence

Lambda-cyhalothrin; blýskáček; 2011; mapa rezistence

Lambda-cyhalothrin; blýskáček; 2012, mapa rezistence

Chlorpyrifos, blýskáček, 2012, mapa rezistence

 
Postup při otevírání a práci s údaji na elektronické mapě:
 
1) Zvolit výše uvedenou www stránku
2) Zde vybrat a zvolit vhodnou mapu - je více map - při výběru se řídit druhem testované insekticidní účinné látky a druhem testovaného hmyzu a rokem testování
3) Po otevření mapy si prostudovat legendu vlevo od vlastní mapy - jsou uvedeny některé důležité údaje nutné pro správné pochopení údajů na mapě prezentovaných; současně je zde www odkaz na doprovodný text s podrobnou interpretací výsledků
4) Na mapě je možné měnit pomocí myši měřítko mapy (přibližovat, oddalovat)
5) Pomocí myši označit zájmovou lokalitu (= lokalitu, ze které byl v daném roce odebrán sběr blýskáčků otestovaných na příslušnou účinnou látku) a kliknout
6) Prostudovat si údaje, které se objeví v rámečku (údaje se vztahují k populaci odebrané z této lokality)


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. | Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811, přímá volba +420 547 138 8XX (XX - přímá klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz