Jetel alpský

Trifolium  alpestre L.

ALPIN - právní ochrana udělena v roce 2016

Původ: Individuální výběry a křížení materiálů z botanických zahrad a z plané flory ČR.

Jetel alpský

Popis a hospodářské vlastnosti:

Víceletá jetelovina podobná jeteli prostřednímu, vhodná do sušších  podmínek. 

Roste na sušších  loukách a na okrajích lesů.  Dorůstá výšky až 30 cm.  Doba kvetení je od konce května do začátku července. Tvoří kořenové výhony. Květenství jsou kulovité hlávky. Květy růžově až  tmavě červené. Plod jsou vejcovité lusky.   HTS  je 1,7g.


Použití:
Využívá se do jetelotravních směsí a jako zdroj pastvy pro opylovače.


Agrotechnika:

Vysévá se do směsí výsevkem 12–15 kg/ha od března do května. Na semeno se seje 15 kg/ha v čisté kultuře nebo do krycí plodiny.