Svatojánské žito

Secale cereale L. var. multicaule METZG. ex ALEF.

LESAN
povolena v roce 2013
Původ: Sběry z oblasti Beskyd.


Svatojánské žito

Charakteristika:

  • dvouletý druh
  • pícní a potravinářské využití
  • nenáročné na půdní a klimatické podmínky

Využití:

  • podzimní výsevy ke sklizni zrna a časné jarní píce
  • jarní výsevy pro pastevní využití, případně sklizeň píce
  • letní výsevy pro pastevní využití a sklizeň píce v roce založení a v následném roce
  • zrno pro potravinářské využití
  • krycí plodina pro zakládané jetelotravní směsi
  • pastva pro lesní zvěř

Informa pro pěstitele:

Do semenných porostů lze využít přípravky stejné jako do porostů běžného žita setého.