Svatojánské žito

Secale cereale L. var. multicaule METZG. ex ALEF.

LESAN
povolena v roce 2013
Původ: Sběry z oblasti Beskyd.


Svatojánské žito

Charakteristika:

  • Dvouletý druh
  • Nenáročný na půdní a klimatické podmínky


Využití:

  • Pícní a potravinářské využití - zrno pro potravinářské využití.
  • Krycí plodina pro zakládané jetelotravní směsi.
  • Pastva pro lesní zvěř.


Informace pro pěstitele:

  • Podzimní výsevy ke sklizni zrna a časné jarní píce.
  • Jarní výsevy pro pastevní využití, případně sklizeň píce.
  • Letní výsevy pro pastevní využití a sklizeň píce v roce založení a v následném roce.
  • Do semenných porostů lze využít přípravky stejné jako do porostů běžného žita setého.