Kromě čistě vědecké a výzkumné práce poskytujeme řadu služeb a produktů.

Ceny osiv a registračních pokusů Vám sdělíme na vyžádání.

Katalog našich odrůd ZDE


Pronájem hnízd čmeláků včetně krmení dle velikosti, více informací o chovu čmeláků
Čištění osiva – drobnozrnné
Skarifikace osiva jetelovin

Kontakt: Ing. Karel Vejražka, Ph.D. (vejrazka (at) vup­t.cz)

Pronájem

Pronájem zasedací místnosti
Pronájem jídelny

Kontakt: Eva Bednářová (bednarova (at) vup­t.cz, vupt (at) vup­t.cz)

Polní práce

Podmítka
Orba hluboká na podmítnutém poli
Vláčení hřebenovými bránami
Smykování
Kultivátorování pod obilí
Drcení slámy
Válení
Diskové brány
Setí, příprava půdy
Sběr samosběracím vozem
Sečení rotační sekačkou
Setí obilovin
Přímá kombajnová sklizeň obilí
Sazba pro použití kolového traktoru s radlicí, nakladač T174, nakladač UN053
Sazba pro použití dvojnápravových malotraktorů
U všech polních prací bude účtována i cena za přesuny mechanizačních prostředků v kategoriích:

 • traktor do 60 kW
 • traktor do 120 kW
 • traktor do 150 kW
 • obilní kombajn (rozložená lišta)

Doprava
Osobní automobil

Kontakt: Ing. Karel Vejražka, Ph.D. (vejrazka (at) vup­t.cz)

Moření osiva různých plodin na mořičce Rotostat v menších dávkách (do 300g) i větších dávkách (2kg).

 • Mini Rotostat 150 (od 50g do 300g osiva)
 • Laboratorní Rotostat LAB-2 (od 1kg do 2kg osiva)

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kolařík; kolarik@vupt.cz

Removing welcomed civility or hastened is. Justice elderly but perhaps expense six her are another passage. Full her ten open fond walk not down.For request general express unknown are.

 • Virus žluté zakrslosti ječmene PAV – Barley yellow dwarf virus PAV (BYDV-PAV)
 • Virus žluté zakrslosti ječmene MAV – Barley yellow dwarf virus MAV (BYDV-MAV)
 • Virus žluté zakrslosti ječmene RMV – Barley yellow dwarf virus RMV (BYDV-RMV)
 • Virus žluté zakrslosti obilnin RPV – Cereal yellow dwarf virus RPV (CYDV-RPV)
 • Virus zakrslosti pšenice – Wheat dwarf virus (WDV)
 • Virus mozaiky cukrové třtiny – Sugarcane mosaic virus (SCMV)
 • Virus zakrslé mozaiky kukuřice – Maize dwarf mosaic virus (MDMV)
 • Virus mozaiky jílku – Ryegrass mosaic virus (RGMV)
 • Virus žluté mozaiky fazolu – Bean yellow mosaic virus (BYMV)
 • Virus obecné mozaiky fazolu – Bean common mosaic virus (BCMV)
 • Virus semenem přenosné mozaiky hrachu – Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV)
 • Virus výrůstkové mozaiky hrachu – Pea enation mosaic virus (PEMV)
 • Virus žluté žilkovitosti jetele – Clover yellow vein virus (CYVV)
 • Virus mozaiky vojtěšky – Alfalfa mosaic virus (AMV)
 • Virus žluté nekrotické žilkovitosti řepy (původce rhizomanie řepy) – Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

Zkoušky za účelem zjišťování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin dle metodik EPPO – GEP

Naše firma je způsobilá k provádění zkoušek za účelemzjišťování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlinv souladu se zásadami správné pokusnické praxe podle požadavkůSměrnice 91/414/EHS ve znění Směrnice 93/71/ES pro oblast zkoušení polníplodiny, zelenina a moření osiva.

Mykologické analýzy

Zjištění spektra houbových mikroorganismů izolace a determinacehoubových kultur.

Testy virulence houbových izolátů

Testy rezistence rostlinného materiálu k zájmovým houbovýmmikroorganismům

Mykotoxikologické analýzy – testování vzorků na obsah mykotoxinů,ELISA

Analyzované mykotoxiny:

 • celkové aflatoxiny (AFL total)
 • aflatoxin B1 (AFL B1)
 • aflatoxin M1 (AFL M1)
 • ochratoxin A (OTA)
 • deoxynivalenol (DON)
 • T-2 toxin (T2)
 • fumonisiny (FUM)
 • zearalenon (ZEA)

Kontaktní osoba: Bc. Antonín Drda; drda@vupt.cz

Rozbor neporušeného vzorku

Kopeckého válečky
Stanovení:

 • objemová vlhkost
 • měrná hmotnost
 • vlhkost 30 minutová

( nekapilární póry)

 • objemová hmotnost
 • pórovitost
 • max. kapilární kapacita
 • minimální vzdušnost
 • nasáklivost

Stanovení půdního druhu

Měření vlhkosti

Penetrometrické měření

Stanovení suché agregace

Odběry vzorků, příprava vzorků k analýzám, zpracováníprotokolů a hodnocení

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Badalíková

Identifikace linií kukuřice molekulární metodou RAPD

Kontaktní osoba: Ing. Karel Vejražka, Ph.D.; vejrazka@vupt.cz

Metodou ELISA se kvantifikuje přítomnost transgenního proteinu (Cry1Ab), vyjádřeného jako % podílu GMO v analyzovaném vzorku potravin, resp. kukuřice

Matrice: kukuřice a její komerční i nekomerční výrobky

Kontaktní osoba: Ing. Karel Vejražka, Ph.D.; vejrazka@vupt.cz

Zjištění spektra houbových patogenů rodu Fusarium metodou PCR.

Spektrum houbových patogenů: Fusarium avenaceum Fusarium culmorum Fusarium graminearum Fusarium poae

Matrice: rostlinný materiál (obiloviny, jeteloviny), houbové mycelium na agaru

Cena zahrnuje izolaci DNA z poskytnuté matrice a její testování na přítomnost výše uvedených houbových patogenů.

Kontaktní osoba: Ing. Karel Vejražka, Ph.D.; vejrazka@vupt.cz

Naše firma je způsobilá k provádění zkoušek za účelem zjišťování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin v souladu se zásadami správné pokusnické praxe podle požadavků Směrnice 91/414/EHS ve znění Směrnice 93/71/ES pro oblast zkoušení polní plodiny, zelenina a moření osiva.

Stanovování kvality semenných vzorků:

Kompletní vzorek (HTS, čistota, klíčivost) – vše při třech opakováních

Mezistaniční předzkoušky případně jiné polní pokusy s pícninami cena dohodou

Kontaktní osoba: Ing. Jan Pelikán, CSc. (pelikan (at) vup­t.cz)

Nabízíme diagnostiku vybraných virových patogenů (akreditace MZe č.j. 2746/03–7010):

 • Virus žluté zakrslosti ječmene PAV – Barley yellow dwarf virus PAV (BYDV-PAV)
 • Virus žluté zakrslosti ječmene MAV – Barley yellow dwarf virus MAV (BYDV-MAV)
 • Virus žluté zakrslosti ječmene RMV – Barley yellow dwarf virus RMV (BYDV-RMV)
 • Virus žluté zakrslosti obilnin RPV – Cereal yellow dwarf virus RPV (CYDV-RPV)
 • Virus zakrslosti pšenice – Wheat dwarf virus (WDV)
 • Virus mozaiky cukrové třtiny – Sugarcane mosaic virus (SCMV)
 • Virus zakrslé mozaiky kukuřice – Maize dwarf mosaic virus (MDMV)
 • Virus mozaiky jílku – Ryegrass mosaic virus (RGMV)
 • Virus žluté mozaiky fazolu – Bean yellow mosaic virus (BYMV)
 • Virus obecné mozaiky fazolu – Bean common mosaic virus (BCMV)
 • Virus semenem přenosné mozaiky hrachu – Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV)
 • Virus výrůstkové mozaiky hrachu – Pea enation mosaic virus (PEMV)
 • Virus žluté žilkovitosti jetele – Clover yellow vein virus (CYVV)
 • Virus mozaiky vojtěšky – Alfalfa mosaic virus (AMV)
 • Virus žluté nekrotické žilkovitosti řepy (původce rhizomanie řepy) – Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

Kontaktní osoba: Bc. Antonín Drda

Botanické poradenství:

 • určování plevelů kulturních rostlin a ostatních rostlinných druhů na pracovišti
 • stanovování druhového spektra v terénu
 • fytocenologické snímkování, včetně počítačového zpracování

Kontaktní osoba: Ing. Jan Pelikán, CSc. (pelikan (at) vup­t.cz)

Sezóna 2024 - nyní žádné položky k dispozici


gallery/slechteni/svazenka-big.jpg

Vše o čmelácích, našem chovu a možnosti zakoupení čmeláků najdete
na našich speciálních stránkách
www.ceskycmelak.cz