Sborník z mezinárodní konference "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů":

Vědecká příloha časopisu Úroda 12, roč. LXVII, 2019

Ke stažení ZDE

Vědecká příloha časopisu Úroda 12, roč. LXVIII, 2020

Ke stažení ZDE