Odkazy

Seminář "Úhory" Znojmo 19.-20. 9. 2022 - prezentace

Nové výzvy a důležité detaily při péči o nelesní biotopy Národního parku Podyjí (Robert Stejskal)

Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině (Tomáš Vymyslický)

Vegetace a druhová bohatost na úhorech v NP Podyjí (Martin Jiroušek)

Semenný déšť a semenná banka úhorů v NP Podyjí (Martina Fabšičová)

Úhory jako možný nástroj udržení biodiverzity v krajině (Jan Šipoš)

Obnova travinobylinných porostů na orné půdě (Karel Prach)

Poloparaziti a rostlinné invaze (Kateřina Knotková)

Obnova "úhoru" na Hádech u Brna: Motivace, vznik, údržba, druhová bohatost, význam, udržitelnost a ekonomická návratnost (Lubomír Tichý)

Obnova mokřadní vegetace na ploše terestrických rákosin a plochách zasažených sukcesí dřevin (Ester Ekrtová)

Bylinné patro v příměstském prostoru a veřejné zeleni – zakládání a management (Miroslav Sedláček)

Vliv teplot a srážek na produkci travních společenstev na Berounsku (Ondřej Cudlín)

Mají podmínky prostředí vliv na dormanci semen Vikve ptačí (Vicia cracca)? (Pavel Kopecký)

Krmiva z druhově bohatých směsí - liší se kontaminace houbami u monokultury a květnaté louky? (Ivana Koláčková)

Sborník abstraktů ke stažení ZDE


Naši partneři:


Předpověď počasí:


Odborné časopisy:


Poradenství:


Odborné informace z resortu:


Státní správa:


Grantové agentury:


Univerzity:


Státní příspěvkové organizace:


Veřejné výzkumné instituce:


Specializované orgány státní zprávy:


Privátní výzkumné organizace:


Ekologické zemědělství:


Zahraniční odborné informace ze zemědělství:


Z regionu:


Jazyky na internetu:


Ostatní: