Jetel šípovitý

Trifolium vesiculosum Savi.

VASIL
registrována v roce 2014
Původ: Vyšlechtěna z materiálů pocházejících z botanických zahrad Individuální výběry a křížení materiálů

Jetel šípovitý

Popis a hospodářské vlastnosti:

Jednoletý druh z čeledi Fabaceae, s dlouhým kůlovým kořenem, málo větveným. Lodyhy jsou vzpřímené až poléhavé a duté. Listy jsou poměrně velké, eliptického až kopinatého tvaru. Rostlina svým habitem připomíná vojtěšku. Květní hlávky jsou kulovitě vejčitého tvaru a vyrůstají na dlouhých stopkách. Květy jsou bílé až růžovobílé.

Využití:

V čisté kultuře se využívá jako hlavní plodina nebo meziplodina, případně ve směsce jednoletým jílkem.

Agrotechnika:

  • Výsev do řádků 12,5 cm, hloubka výsevu do 2 cm, brzy na jaře
  • Výsevek 12 – 15 kg/ha
  • V důsledku pomalého počátečního vývoje se snadno zapleveluje, proto se doporučuje časná první seč
  • Poskytuje pravidelně 2 seče
  • Na semeno se ponechává z 1 seče
  • výnosy první seč 14-17 t/ha při 18% sušině
  • výnosy druhá seč 13 t/ha při 16% sušině