Pořízení stroje na přípravu půdy

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rám...

  • 01/2000 - 12/2000
Zobrazit

Nákup fekálního návěsu

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rám...

  • Neuvedeno
Zobrazit

Nákup dodávky kategorie N1

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rám...

  • Neuvedeno
Zobrazit

Nákup kompaktoru na předseťovou přípravu půdy

Výsledkem projektu bude nákup nového taženého čtyřmetrového kompaktoru pro ...

  • Neuvedeno
Zobrazit

Revitalizace budovy

Výsledkem projektu bude dílčí revitalizace budovy agrotechniky prostřednict...

  • 01/2014 - 12/2014
Zobrazit

Investice do podniku

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobr...