Jetel alexandrijský

Trifolium alexandrinum  L.

FARAON
registrován v roce 2011
Původ: Hromadné křížení vybraných zahraničních odrůd s následnou selekcí na suchovzdornost

Jetel alexandrijský

Popis a hospodářské vlastnosti:

Jednoletý druh z čeledi Fabaceae, s dlouhým kůlovým kořenem, málo větveným. Lodyhy jsou vzpřímené až poléhavé a duté. Listy jsou poměrně velké, eliptického až kopinatého tvaru. Rostlina svým habitem připomíná vojtěšku. Květní hlávky jsou kulovitě vejčitého tvaru a vyrůstají na dlouhých stopkách. Květy jsou bílé až žlutavě bílé.

Použití:

V čisté kultuře jako hlavní plodina nebo meziplodina, případně ve směsce jednoletým jílkem.

Agrotechnika:

  • Výsev do řádků 12,5 cm, hloubka výsevu do 2 cm, brzy na jaře
  • Výsevek 12 – 15 kg/ha
  • V důsledku pomalého počátečního vývoje se snadno zapleveluje, proto se doporučuje časná první seč
  • Poskytuje pravidelně 3 seče
  • Na semeno se ponechává ze 2. seče