Štírovník jednoletý

Lotus ornithopodioides L.

MIREK
povolena v roce 2015
Původ: Individuální výběry z materiálů získaných z botanických zahrad a smíchání vybraných potomstev.


Štírovník jednoletý

Popis:

 • Lodyha – poléhavá, nebo vystoupavá, řidčeji vzpřímená, větvená 
 • List – stopkatý, lístky z klínové báze obvejčitě kosníkovité 
 • Květenství – hlávkovitý okolík se 2 – 5 květy 
 • Květ – korunní plátky žloutkové žluté 
 • Plodenství – srpovitě zakřivený lusk, 4–5 cm dlouhý, silně zploštělý, téměř strukovitě zaškrcovaný, červenavě hnědý, zašpičatělý 
 • Semeno – čočkovitě zploštělé, žlutohnědě až zelenohnědé, hladké až lesklé 
 • HTS – 1,156 – 1,650 g


Hospodářské vlastnosti:

 • Jednoletá vícesečná pícnina s možností ponechání porostu bez sečení k podzimnímu zaorání.
 • Na půdní a klimatické podmínky nenáročná.
 • Nejlepších výsledků dosahuje ve vláhově příznivých podmínkách, ale odolává dobře suchu.
 • Při setí do širokých řádků je trs rozkladitý.


Informace pro pěstitele:

 • Při pěstování na píci výsev v dubnu až květnu do řádků 12,5 cm.
 • Výsev 12 – 15 kg.ha-1
 • Na píci se seče v době kvetení.
 • Termín sečení lze volit dle potřeby, protože porost i v době zrání lusků pokračuje ve vegetaci a nestárne.