Štírovník jednoletý

Lotus ornithopodioides L.

MIREK
povolena v roce 2015
Původ: Individuální výběry z materiálů získaných z botanických zahrad a smíchání vybraných potomstev.


Štírovník jednoletý

Popis:

lodyha – poléhavá, nebo vystoupavá, řidčeji vzpřímená, větvená list – stopkatý, lístky z klínové báze obvejčitě kosníkovité květenství – hlávkovitý okolík se 2–5 květy květ – korunní plátky žloutkové žluté plodenství – srpovitě zakřivený lusk, 4–5 cm dlouhý, silně zploštělý, téměř strukovitě zaškrcovaný, červenavě hnědý, zašpičatělý semeno – čočkovitě zploštělé, žlutohnědě až zelenohnědé, hladké až lesklé HTS – 1,156 – 1,650 g

Hospodářské vlastnosti:

  • jednoletá vícesečná pícnina s možností ponechání porostu bez sečení k podzimnímu zaorání
  • na půdní a klimatické podmínky nenáročná
  • nejlepších výsledků dosahuje ve vláhově příznivých podmínkách, ale odolává dobře suchu
  • při setí do širokých řádků je trs rozkladitý

Informace pro pěstitele:

  • při pěstování na píci výsev v dubnu až květnu do řádků 12,5 cm
  • výsev 12 – 15 kg.ha-1
  • na píci se seče v době kvetení
  • termín sečení lze volit dle potřeby, protože porost i v době zrání lusků pokračuje ve vegetaci a nestárne