Komonice bílá (jednoletá forma)

Melilotus albus

jednoletá forma
MEBA
povolena v roce 2015
Původ: Výběr z odrůdy Adéla.

Komonice bílá    (jednoletá forma)

Popis:

 • kořen – kůlový, dorůstající do větších hloubek
 • lodyha – vzpřímená, dorůstá výšky 150 cm a více
 • list – drobnější, trojčetný, na okraji zoubkovitý
 • květ – bílý, seskupený do klasovitých hroznů
 • semeno – v jednosemenných luscích, barvy žluté až žlutohnědé, někdy nazelenalé
 • HTS – 1,8 – 2,3 g


Hospodářské vlastnosti:

 • jednoletá forma, která v roce výsevu kvete a dává semeno
 • daří se jí i na půdách málo úrodných a neplodných, nesnáší však půdy zamokřené a velmi těžké
 • používá se jako pícnina, meliorační rostlina pro půdy neplodné a jako dobrá plodina pro zelené hnojení
 • její význam oceňují včelaři
 • píce obsahuje voňavý kumarin a dobytek si musí na ni zvyknout
 • zkrmuje se zásadně v mladém stavu čerstvá, nebo jako siláž pro zelené hnojení


Informace pro pěstitele:

 • pěstuje se jako čistá kultura, nebo ve směsi s jinými jetelovinami a travami
 • výsev v čisté kultuře 20 kg.ha-1
 • doba setí od nejčasnějšího jara do konce dubna
 • na semeno je nutno pěstovat v lepších podmínkách a zajistit dostatek opylovačů