Nákup fekálního návěsu

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup nového návěsného fekálu na přepravu vody a hnojiv na pole k postřikovači. Návěs bude vhodný i pro přepravu kapalných dusíkatých hnojiv. Příprava postřikové jíchy přímo na poli výrazně přispívá ke snížení rizika ekologické havárie při případné dopravní nehodě postřikovače. Dovoz vody na pole umožňuje přímo na poli plnit a vymývat postřikovač, což sníží počet přejezdů zemědělské mechanizace po místních komunikacích. Použití kapalných hnojiv, která mají zvýšenou účinnost v období bez srážek se příznivě projeví v ekonomice pěstování polních plodin a cílenější aplikace hnojiv povede i ke snížení rizika znečištění podzemních vod.