Pořízení stroje na přípravu půdy

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup nového neseného třímetrového hloubkového kypřiče půdy, který bude vhodný pro zpracování půdy při nižších vláhových podmínkách. Přínosy hloubkového kypřiče budou následující: snížení hloubky zpracování půdy, snížení počtu operací, lepší hospodaření s půdní vláhou, vytvoření lepších podmínek pro růst rostlin a vyšší měrný výkon při zachování stávající úrovně tažné síly traktoru. Výše uvedené přínosy se projeví v ekonomice pěstování polních plodin formou eliminace rizik spojených s přísušky a formou snížení nákladů na zpracování půdy.