Revitalizace budovy

Hlavní cíl projektu:

Výsledkem projektu bude dílčí revitalizace budovy agrotechniky prostřednictvím výměny oken v 2. NP a výměny hlavních vstupů do budovy. Výsledkem projektu bude schopnost regulovatelnosti a zajištění stálosti prostředí pro jednotlivé typy místností v budově, což povede ke splnění jedné z podmínek pro získávání kvalitních, přesných a reprodukovatelných výsledků. Jen takové výsledky udrží společnost v oblasti zemědělského výzkumu na lepších umístěních ve srovnání s ostatními subjekty v ČR.