Nákup dodávky kategorie N1

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup automobilu - dodávky, která bude schopna na přívěsném vozíku přepravovat maloparcelní mechanizaci do celkové hmotnosti přívěsu 2500 kg na pokusné lokality, kde budou prováděny pokusy (firemní zakázky, projekty vědy a výzkumu) se zemědělskými plodinami. Rozšíření počtu lokalit povede ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy v oblasti zemědělského výzkumu na trhu.