Investice do podniku

Hlavní cíl projektu:

V rámci projektu bylo nakoupeno rozmetadlo hnojiv, jehož přínosem bude kvalitnější rozhozový obrazec a možnost komunikace s navigací traktoru. Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava.