Nákup kompaktoru na předseťovou přípravu půdy

Hlavní cíl projektu:

Výsledkem projektu bude nákup nového taženého čtyřmetrového kompaktoru pro předseťovou přípravu půdy. Přínosem kompaktoru bude lepší příprava seťového lůžka již při jednom přejezdu. Tím dojde k lepšímu hospodaření s půdním vláhou, nižšímu utužení půdy způsobené opakovanými přejezdy mechanizace a budou vytvořeny vhodnější podmínky (voda, časný termín setí, nižší utužení půdy) pro růst rostlin.