APS agrotechnikou proti suchu

Číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025202  

Doba řešení projektu: 02/2021 - 05/2023

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nových modulárních výsevních, které budou součástí agrotechnologických postupů pro environmentálně šetrnější pěstování zemědělských plodin a podplodin za účelem eliminace dopadů probíhajících klimatických změn, optimalizace teplotního a vláhového systému režimu půdy a zdrojů organických hmoty.

Více informací ZDE

Článek: Precizní zemědělství při protierozním pěstování kukuřice