RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

 • nedelnik@vupt.cz
 • +420 547 138 826
 • 2001 - EU Follow training in Austria
 • 2000 - PhD. teze – Studium interakcí hub rodu Fusarium s Trifolium pratense a Medicago sativa
 • 1982 - Přírodovědecká fakulta MU Brno
Jazykové znalosti
 • anglický jazyk – aktivně
 • ruský jazyk – aktivně

Výzkumné zaměření
 • zemědělská fytopatologie a mykologie
 • mykotoxikologie
 • rostlinolékařství
 • biotechnologie
 • management výzkumu

Nedělník, J.: Kukuřice. In: Prugar, J. et al.: Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Ed. VÚPS ve spolupráci a Komisí jakosti ČAZV, Praha 2008, pp. 142–146

Nedělník, J. (2008): Choroby pícnin. In: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, s.382–383, 398–399. ISBN 978–80–02–02087–5

Nedělník, J., Moravcová, H., Rotrekl, J., Cholastová, T.: Mycotoxins and genetically modified maize. White book genetically modified crops. Biology centre of the Academy of Science of the Czech Republic 2009, 65–66. ISBN 978–80–86668–05–3 Nedělník, J., et al. (2010): Kapitoly z moderního pícninářství. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 192 s. ISBN 978–80–86908–20–5

Skládanka, J., Nedělník, J., Adam, V., Doležal, P., Moravcová, H., Dohnal, V. (2010): Forage as a Primary Source of Mycotoxins in Animal Diets. International journal of environmental research and public health. 2011. sv. 8, č. 1, s. 37--50. ISSN 1660–4601

Nedělník, J., Doležal, P., Skládanka, J. et al.(2010): Výroba kukuřičné siláže z různých fyziologických typů hybridů kukuřice. Uplatněná certifikovaná metodika 15/10, ISBN: 978–80–86908–25–0. Osvědčení Mze ČR 2/12020–2011 Řepková, J., Nedělník, J. (2014): Modern Methods for Genetic Improvement of Trifolium pratense. Czech J. Genet. Plant Breed, 50, 92-99. ISSN 1212-1975

Nedělník, J., Strejčková, M., Cholastová, T., Both, Z., Palicová, J. and Hortová, B. (2014): Feeding, mycological, and toxicological quality of haylage. EGF at 50: The Future of European Grassland, vol. 19, Grassland Science in Europe, 606-609. ISBN978-0-9926940-1-2

Nedělník, J., Palicová, J., Hortová, B., Strejčková M. (2014): Issues regarding the genus Fusarium in permanent grassland . EGF at 50: The Future of European Grassland, vol. 19, Grassland Science in Europe, 421-423. ISBN978-0-9926940-1-2 Nedělník, J., Strejčková, M., Sabolová, T., Cagaš, B., Both, Z., Palicová, J., Hortová, B. (2015): First report of Fusarium poae associated with and/or causing silvertop on loloid-type Festulolium in the Czech Republic. Plant Protection Science 51, 3, 136-140

Jakešová, H., Řepková, J., Nedělník, J., Hampel, D., Dluhošová, J., Soldánová, M., Oš´tádalová, M. (2015): Selecting Plants with Increased Total polyphenol Oxidases in the Genus Trifolium. Czech J. genet. Plant Breed. 51, 2015, No.4, 155-161. Nedělník, J., Knotová, D., Pelikán, J., Vymyslický, T., Mihovski, T., Naydenova, G. (2016): Comparing yeild potential of the Czech and Bulgarian red clover varieties. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 29, 38-45. ISSN 1311-0489. Třináctý, J., Nedělnik, J., Lang, J., Loučka, R., Kučera, J. (2016) Effect of maize kernel endosperm type and maturity stage on ruminal in situ degradability and post-ruminal in vitro dry matter and starch digestibility, Czech J. Anim. Sci., 61, (8): 351–359

Třináctý, J., Nedělník, J., Richter, M. (2016): Hodnocení krmiv na bázi řepky a jejich zařazení do krmných dávek pro dojnice. Uplatněná certifikovaná metodika 37/16. Osvědčení MZe ČR č. 17210/2016-4. ISBN 978-80-88000-14-3 Osvědčení MZe ČR č. 17210/2016-4

Nedělník, J., Mrůzek, M., Ditl, P., Šulc, P.,Nápravník, J., Vyškovský, K., Vičíková, M. (2016): Nová technologie zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu a rozšíření jeho využití. Uplatněná certifikovaná metodika ZVT 35/16, 39 s. ISBN978-80-88000-12-9