RNDr. Jan Hofbauer, CSc.

  • hofbauer@vupt.cz
  • +420 547 138 807

1967 - dosud Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko

1962 - 1967 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

Jazykové znalosti
  • německý jazyk – aktivně

Výzkumné zaměření
  • Plynová chromatografie (etylén, mastné kyseliny, acrinathrin, fluvalinat)
  • Šlechtění pícnin
  • Energetické plodiny
  • Olejniny
  • Léčivé rostliny
  • Opylování hmyzem

Pelikán J., Knotová D., Hofbauer: Atlas olejnatých rostlin 2019

Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2019): Úročník bolhoj (Anthyllis  vulneraria), opomíjená  jetelovina. Pícninářské  listy 25, 28-29.

Trněný , O., Vlk,D., Macková,E., Matoušková, M., Řepková,J., Nedělník, J., Hofbauer, J., Vejražka,K., Jakešová,H., Jansa J., Piálek, L., Knotová D.,: Variability of Nitrogen Fixation Candidate Genes Examined by Sequencing Revealed Allelic Variants Beneficial for Genotyping in Red Clover (Trifolium pratense L.) Improvement. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20(21), 5470; https://doi.org/10.3390/ijms20215470 (registering DOI).

Vejražka. K., Hofbauer J. (2019): Nové odrůdy safloru pro zemědělskou praxi. Úroda 248-49,2.

Šrámková A., Vejražka K., Hofbauer J.: Nektarodárné pásy-mladé a inovativní podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření. Pícninářské listy XXIII, 60-62, 2017   ISBN 978-80-87091-70-8.

Trněný O., Konečná K., Slabá, Hofbauer J., Šimon T.: Hodnocení nitrogenásové aktivity v hlízkách inokulovaných kořenů jetele lučního Trifolium pratense L. a její vliv na fenotyp rostlin Úroda 12/2017 259 – 262.

Vejražka K., Hofbauer J., Pelikán J. :MOŽNOSTI PRO ŽITO TRSNATÉ (SECALE CEREALE, VAR. MULTICAULE) 2017: AGRÁRNÍ OBZOR 8, 22-23 ISSN1214-1291
Coronilla varia (EROZA), Carthamus tinctorius (SABINA), Medicago lupulina (EKOLA), Trigonella foenum-graecum  (HANKA), Trifolium panonnicum (PANON),

ve spolupráci : Crambe abyssinica (KATKA), Trifolium  arvense (ROLAN), Trifolium  ochroleucum  (ZLATAN), Trifolium fragiferum (FRAGAN), Oenothera biennis (BIENALA), Trifolium pratense x Trifolium medium PRAMEDI, Trifolium medium (MELOT), Trifolium vesiculosum  (VASIL), Camelina sativa  ZUZANA, Galega orientalis  LENA,   Astragalus cicer   ASTRA , Anthyllis vulneraria (ANTYL), Melilotus albus (MEBA), Trifolium alpestre (ALPIN), Anthyllis vulneraria (IVAN), Trifolium alpestre (ALPIN),  Cicer arietinum (OLGA), Malva verticillata (HOLINA),  Trifolium rubens (RUDOLF),  Coronilla varia (KORONA),  Anthyllis vulneraria (KAREL)