Mgr. Alena Votavová, Ph.D.

  • votavova@vupt.cz
  • +420 547 138 809

2007 –magisterský titul na ústavu Systematické biologie a ekologie, Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity v Brně (téma závěrečné práce – Biologie, vývoj, a zoogeografie vybraných saproxylických skupin orientálních druhů čeledi Stratiomyidae)

2014 –doktorský titul na ústavu Fyziologie živočichů a imunologie PřF, MU v Brně (téma disertační práce- Nové metody v chovech čmeláků)

Jazykové znalosti
  • anglicky – střední pokročilost

Výzkumné zaměření
  • Laboratorní chov čmeláků pro výzkumné účely a opylování.
  • Výzkum metod podporujících výskyt čmeláků v krajině.
  • Chov samotářských včelFajkus, P., Adámik, M., Nelson, A.D.L., Kilar, A, M,Franek, M., Bubeník, M., Čapková Frydrychová R., Votavová, A., Sýkorová, E., Fajkus, J., Peška, V.: 2023 Telomerase RNA in Hymenoptera (Insecta) switched to plant/ciliate-like biogenesis, Nucleic Acids Research, Volume 51, Issue 1, 11, Pages 420-433, https://doi.org/10.1093/nar/gkac1202

Šlachta, M., Erban, T., Votavová, A., Tomešová, D., Václavíková, M., Halešová, T., Shcherbachenko, E., Bešta, T., Edwards-Jonášová, M., Včeláková, R., Procházková, V. & Cudlín, P.: 2023 Moderate use of pesticides in allotment gardens as indicated by their residues in larval food provisions of Osmia solitary bees, Journal of Apicultural Research, DOI: 10.1080/00218839.2023.2285143

Šlachta, M., Votavová, A., Erban, T., Cudlín, O., Cudlin, P.: 2022 Breeding mason bees for the pollination of fruit orchards in central Europe, European journal of environmental sciences, 12 (1), 16-20.

Votavová, A., Trněný, O., Staveníková, J., Dybová, M., Brus, J., Komzáková, O.: 2022 Prevalence and distribution of three bumblebee pathogens from the Czech Republic. Insects, 13(12), 1121.

Šlachta, M., Erban, T., Votavová, A., Cudlín, O., Cudlín, P., Halešová, T.: 2021 Metodika podpory populací samotářských včel v agroekosystémech. Certifikovaná metodika ISBN 978-80-88000-33-4

Erban, T., Shcherbachenko, E., Šlachta, M., Cudlín, P., Chalupníková, J., Halešová, T., Tomešová, D., Václavíková, M., Votavová, A.: 2021 Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely s využitím OMICS přístupu. Certifikovaná metodika ISBN 978-80-7427-368-1

Dobeš, P., Kunc, M., Hurychová, J., Votavová, A., Komzáková, O., Hyršl, P.: 2020 The Effect of Foraging on Bumble Bees, Bombus terrestris, Reared under Laboratory Conditions. Insects; 11(5):321. doi: 10.3390/insects11050321. PMID: 32456127; PMCID: PMC7290516.

Šlachta, M., Erban, T., Votavová, A., Bešta, T., Skalský, M., Václavíková, M., Halešová, T., Edwards-Jonášová, M., Včeláková, R., Cudlín, P., 2020 Domestic Gardens Mitigate Risk of Exposure of Pollinators to Pesticides—An Urban-Rural Case Study Using a Red Mason Bee Species for Biomonitoring. Sustainability, 12, 9427.

Macháčková, L., Votavová, A., Mikát, M., Matějková, S., Řehoř, I., Gillarová, S., Straka, J.: 2019 Measurement of protein and sugar consumed by bumblebee larvae under standard and food stress conditions using lanthanide complexes. Insect. Soc. 66, 245–256 doi:10.1007/s00040-018-00681-w

Využití různých druhů opylovatelů v semenářství vybraných rostlin. Technologická agentura ČR. Doba řešení 2019-2021.

Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek pesticidů na samotářské včely. Technologická agentura ČR. Doba řešení 2018-2021.

Podpora čmeláků v krajině. Technologická agentura ČR. Doba řešení 2015-2018.

Hibernace versus estivace čmeláků: lipidomická studie. Grantová agentura ČR. Doba řešení 2014-2016.

Opylovači jako nezbytná součást zemědělské produkce. Technologická agentura ČR. Doba řešení 2011-2014.

www.ceskycmelak.cz

0000-0003-4494-6423