Mgr. Martin Vašinka, Ph.D.

 • vasinka@vupt.cz
 • +420 547 138 816
 • 2011 – 2016 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
  Ústav geologických věd
  Obor: Geologie, Geologie aplikovaná a environmentální
  Magisterský program úspěšně dokončen v roce 2016
  Bakalářský studijní program úspěšně dokončen 2014
 • 2003 –2011 Gymnázium Jakuba Škody
  Všeobecné vzdělání
  Studium ukončeno maturitní zkouškou v roce 2011
Jazykové znalosti
 • Angličtina - pokročilá znalost + znalost v oboru Geologie
 • Francouzština - základy na úrovni dorozumění.

Výzkumné zaměření
 • Fyzikalní a chemické vlastnosti půd
 • Distribuce prvků v půdě
 • Složení a typ matečné horniny


Aktivní účast na konferencích

Studentská geologická konference (4. 6. 2016) – přednášení tématu: Obsah toxických kovů v biologicky rozložitelném odpadu.
VAŠINKA, Martin, Lukáš KRMÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ, Pavel COUFALÍK, Ondřej ZVĚŘINA, Radek ŠEVČÍK a Josef KOMÁREK. Heavy metals in lake sediments of deglaciated area of James Ross Island (Antarctica). In Students in Polar and Alpine Research Conference 2017. 2017. ISBN 978-80-210-8564-0

Nedělník, J., Strejčková, M., Sabolová, T., Cagaš, B., Both, Z., Palicová, J., Hortová, B. (2015): First report of Fusarium poae associated with and/or causing silvertop on loloid-type Festulolium in the Czech Republic. Plant Protection Science 51, 3, 136-140.


Nedělník, J., Palicová, J., Hortová, B., Strejčková M. (2014): Issues regarding the genus Fusarium in permanent grassland . EGF at 50: The Future of European Grassland, vol. 19, Grassland Science in Europe, 421-423. ISBN978-0-9926940-1-2.


Nedělník, J., Strejčková, M., Cholastová, T., Both, Z., Palicová, J. and Hortová, B. (2014): Feeding, mycological, and toxicological quality of haylage. EGF at 50: The Future of European Grassland, vol. 19, Grassland Science in Europe, 606-609. ISBN978-0-9926940-1-2.


Nedělník J., Both Z., Cagaš B., Macháč R., Palicová J., Hortová B., Strejčková M., Sabolová T. (2014): Metodika optimalizace mulčování s ohledem na výskyt fuzárií. Uplatněná certifikovaná metodika 27/14. ISBN: 978-80-88000-02-0.


Sabolová T., Hortová B., Palicová J., Strejčková M., Nedělník J. (2014): Metodika detekce Fusarium oxysporum pomocí druhově – specifické PCR. Uplatněná certifikovaná metodika 28/14. ISBN: 978-80-88000-03-7.

2019 - 2021 Hlavní řešitel projektu TAČR TJ02000068 Využití bentonitu na lehkých půdách postižených suchem za účelem zvýšení výnosů a zúrodnění půd

2018 - 2022 Další řešitel projektu NAZV  QK1810233 Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a výnosy pěstovaných plodin s návrhem pěstebních technologií šetrných k životnímu prostředí

2017 - 2020 Další řešitel projektu TAČR TH02030467 Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech

Navrhnout nové postupy údržby trvalých travních porostů v LFA minimalizací hygienických rizik spojených s výskytem alergenních mikroorganismů především z rodu Fusarium