Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

  • vymyslicky@vupt.cz
  • +420 547 138 824

1996–2001 Magisterské studium – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, studijní obor Systematická botanika a geobotanika. Diplomová práce na téma: „Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek“.

2009–2016 Doktorské studium – Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, studijní obor Speciální produkce rostlinná. Dizertační práce na téma „Hodnocení genofondových kolekcí a suchovzdornosti vybraných druhů jetelovin“.

Jazykové znalosti:
  • Angličtina – aktivní znalost
  • Ruština – aktivní znalost
  • Němčina – pasivní znalost

Výzkumné zaměření:
  • Genetické zdroje pícnin a dalších rostlin
  • Biodiverzita travních porostů, úhorů a polních mokřadů
  • Regionální osivové směsi a zatravňování

  • Pícniny a klimatická změna

  • Agrobotanika

Horák D., Trávníček, B., Király, G., Détraz-Méroz J., Vymyslický T., Kozoni M., Harpke D.et Hroneš M. (2023): Cytogeography of Gagea bohemica (Liliaceae) outside the Mediterranean: two ploidy levels, spatial differentiation of cytotypes, and occurrence of mixed-ploidy populations. Plant Syst Evol 309, 37.

Kintl, A.; Huňady, I.; Vymyslický, T.; Ondrisková, V.; Hammerschmiedt, T.; Brtnický, M.; Elbl, J. (2021): Effect of Seed Coating and PEG-Induced Drought on the Germination Capacity of Five Clover Crops. Plants 2021, 10, 724.

Petrović M., Sokolović D., Babić S., Vymyslický T., Marković J., Zornić V., Dajić-Stevanović Z. (2021): Isoflavones of the red and Hungarian clover and possible impact on animal diet. – Czech J. Food Sci., 39: 169–175.

Vymyslický T., Knotová D., Skládanka J., Knot P. and Brtnický M. (2021): New approaches to the establishment of mixed cultures of alfalfa with grasses. – Proceedings of the 34th Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section in cooperation with the EUCARPIA Festulolium Working Group: 137-140.

Vymyslický T., Lošák M. & Salaš P. (2019): Revitalisation of agricultural land endangered by drought. – Grassland Science in Europe, Vol. 24 – Improving sown grasslands through breeding and management: 206–208.

Vymyslický T., Lang J., Knotová D. (2018): The multifunctional role of legumes in vineyards and orchards. – In Brazauskas, G., Statkeviciute, G. & Jonaviciene, K. (Eds.), Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics (pp. 237-242). Cham: Springer International Publishing.

Smýkal P., Coyne C., Ambrose M., Maxted N., Schaefer H., Blair M., Berger J., Greene S., Nelson M., Besharat N., Vymyslický T., Toker C., Saxena R., Roorkiwal M., Pandey M., Hu J., Li Y., Wang L., Guo Y., Qiu L., Redden R. & Varshney R. (2014): Legume crops phylogeny and genetic diversity for science and breeding. Critical Reviews in Plant Sciences, 34 (2015):43–104.

                                                                                   

Eureka WINEREST (E!6742) „Trvale udržitelné a inovační využití odpadů ze zpracování hroznů a ovoce“ (2012–2015)

TAČR TA04020464 „Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce“ (2014–2017)

H 2020 EUCLEG „Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and China’s protein self-sufficiency“ (2017–2020).

TAČR TH02030073 „Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem“ (2017–2020)

TAČR TH04030244 „Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách“ (2019–2022)

TAČR TH04030258 „Inovace postupů zakládání smíšených kultur vojtěšky seté za účelem zvýšení kvality půdy a výroby zdravotně bezpečné píce“ (2019–2022)

0000-0001-6023-8107