Mgr. Magdaléna Dybová

  • dybova@vupt.cz
  • +420 547 138 810

2019-2022 Univerzita Karlova v Praze – navazující magisterské studium, obor Experimentální biologie rostlin, zaměření Anatomie a fyziologie rostlin

2016-2019 Masarykova univerzita v Brně – bakalářské studium, obor Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

2022-doposud Zemědělský výzkum, spol. s r. o. a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o.

Jazykové znalosti:

angličtina - aktivně

němčina – mírně pokročilý


Výzkumné zaměření:

molekulární biologie

hlízkové bakterie a účinnost symbiotické fixace dusíku

selekce a šlechtění jetele lučního

Votavová A., Trněný O., Staveníková J., Dybová M., Brus J., Komzáková O. (2022) Prevalence and distribution of three bumblebee pathogens from the Czech republic. Insects. 13(12): 1121. DOI 10.3390/insects13121121

Dybová M., Hofbauer J., Trněný O., Staveníková J., Vejražka K. (2022) Variabilita fixace dusíku u vojtěšky seté (Medicago sativa L.) a symbiotických bakterií z čeledi Rhizobiaceae. Úroda. LXX(12) vědecká příloha: 249-256.

Dybová M., Trněný O., Hofbauer J., Staveníková J., Matoušková M. (2023) Vícenásobná selekce rostlin jetele lučního (Trifolium pratense L.) na vyšší fixaci dusíku pomocí acetylén redukční metody. Úroda. LXXI(12) vědecká příloha: 23-28.

Dybová M., Staveníková J., Vejražka K., Trněný O. (2024) Variabilita fixace dusíku symbiotickými bakteriemi z čeledi Rhizobiaceae u vojtěšky seté (Medicago sativa L.) a cizrny beraní, var. Olga (Cicer arietinum L.). Pícninářské a trávníkářské listy. XXX: ještě nezveřejněno.

Zounková A., Mašková P., Dybová M. (2021) Plakátové sdělení z konference FESPB 2021

1308119 „Role transkripčních faktorů BELL při indukci tuberizace u lilku bramboru (Solanum tuberosum)“ GAUK, Člen řešitelského týmu, 2019-2022

TQ03000327 „Detekce významných houbových patogenů kořene jetele lučního a jejich korelace s obsahem mykotoxinů“ TAČR, Hlavní řešitel, 2024-2025

QL24010223 „Rezistentní šlechtění jetele lučního na vybraná houbová a virová onemocnění“ TAČR, Člen řešitelského týmu, 2024-2028