Mgr. Jana Staveníková

  • stavenikova@vupt.cz
  • +420 547 138 810

2018-2020 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Experimentální biologie rostlin, téma diplomové práce: CRISPR/Cas9  editaci genomu Brassica sp.

2014-2018 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Experimentální biologie rostlin, téma bakalářské práce Interakce fytohormonů a zvýšené teploty v regulaci růstu rostlin

2006-2014 Gymnázium, Brno – Řečkovice, Terezy Novákové 2


Externí spolupráce

2020 Středoevropský technologický institut, Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin, Výzkumná skupina Helene Robert Boisivon

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – středně pokročilý

NOVÁK, Jan, Martin ČERNÝ, Jaroslav PAVLŮ, Jana ZEMÁNKOVÁ, Jan SKALÁK, Lenka PLAČKOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. Roles of proteome dynamics and cytokinin signaling in root-to-hypocotyl ratio changes induced by shading roots of Arabidopsis seedlings. Plant and Cell Physiology, 2015. ISSN 0032-0781. doi:10.1093/pcp/pcv026.