Ing. Oldřich Trněný

 • trneny@vupt.cz
 • +420 547 138 808
 • 2016 - dnes Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko
 • 2014 – 2016 Mendelova Univerzita v Brně – navazující magisterské studium, obor Biotechnologie rostlin
 • 2011 – 2014 Mendelova Univerzita v Brně – bakalářské studium, obor Biotechnologie rostlin
 • 2007 – 2011 Biskupské gymnázium Brno – přírodovědné zaměření
Jazykové znalosti
 • Anglický jazyk – aktivní znalost
 • Španělský jazyk – pasivní znalost

Výzkumné zaměření
 • molekulární biologie 
 • studium genetické diverzity 
 • genomika a transkriptomika
 • fixace dusíku
 • Guerra-Garcia, A., Trneny, O., Brus, J., Renzi, J. P., Kumar, S., Bariotakis, M., Smýkal P. et al. (2024). Genetic structure and ecological niche space of lentil's closest wild relative, Lens orientalis (Boiss.) Schmalh. Plant Biol. 26, 232–244. doi: 10.1111/plb.13615
 • Balarynova, J., Klcova, B., Tarkowska, D., Tureckova, V., Trneny, O., Spundova, M., Smýkal P. et al. (2023). Domestication has altered the ABA and gibberellin profiles in developing pea seeds. Planta 258, 25. doi: 10.1007/s00425-023-04184-2
 • Vlk, D., Trneny, O., and Repkova, J. (2022). Genes Associated with Biological Nitrogen Fixation Efficiency Identified Using RNA Sequencing in Red Clover (Trifolium pratense L.). Life-Basel 12, 1975. doi: 10.3390/life12121975
 • Balarynova, J., Klcova, B., Sekaninova, J., Kobrlova, L., Cechova, M. Z., Krejci, P., Trneny, O., Smýkal P. et al. (2022). The loss of polyphenol oxidase function is associated with hilum pigmentation and has been selected during pea domestication. New Phytol. 235, 1807–1821. doi: 10.1111/nph.18256
 • Votavova, A., Trneny, O., Stavenikova, J., Dybova, M., Brus, J., and Komzakova, O. (2022). Prevalence and Distribution of Three Bumblebee Pathogens from the Czech Republic. Insects 13, 1121. doi: 10.3390/insects13121121
 • Trněný O, Vlk D, Macková E, Matoušková M, Řepková J, Nedělník J, Hofbauer J, Vejražka K, Jakešová H, Jansa J, Piálek L, Knotová D. Allelic Variants for Candidate Nitrogen Fixation Genes Revealed by Sequencing in Red Clover (Trifolium pratense L.). Int J Mol Sci. 2019 Nov 2;20(21):5470. doi: 10.3390/ijms20215470. PMID: 31684086; PMCID: PMC6862357.
 • Trněný O, Brus J, Hradilová I, Rathore A, Das RR, Kopecký P, Coyne CJ, Reeves P, Richards C, Smýkal P. Molecular Evidence for Two Domestication Events in the Pea Crop. Genes (Basel). 2018 Nov 6;9(11):535. doi: 10.3390/genes9110535. PMID: 30404223; PMCID: PMC6265838.
 • Smýkal P, Trněný O, Brus J, Hanáček P, Rathore A, Roma RD, Pechanec V, Duchoslav M, Bhattacharyya D, Bariotakis M, Pirintsos S, Berger J, Toker C. Genetic structure of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) populations in the northern part of the Fertile Crescent reflects moderate cross-pollination and strong effect of geographic but not environmental distance. PLoS One. 2018 Mar 26;13(3):e0194056. doi: 10.1371/journal.pone.0194056. PMID: 29579076; PMCID: PMC5868773.
 • Smýkal P, Hradilová I, Trněný O, Brus J, Rathore A, Bariotakis M, Das RR, Bhattacharyya D, Richards C, Coyne CJ, Pirintsos S. Genomic diversity and macroecology of the crop wild relatives of domesticated pea. Sci Rep. 2017 Dec 12;7(1):17384. doi: 10.1038/s41598-017-17623-4. Erratum in: Sci Rep. 2018 Aug 29;8(1):13115. PMID: 29234080; PMCID: PMC5727218.
 • Hradilová I, Trněný O, Válková M, Cechová M, Janská A, Prokešová L, Aamir K, Krezdorn N, Rotter B, Winter P, Varshney RK, Soukup A, Bednář P, Hanáček P, Smýkal P. A Combined Comparative Transcriptomic, Metabolomic, and Anatomical Analyses of Two Key Domestication Traits: Pod Dehiscence and Seed Dormancy in Pea (Pisum sp.). Front Plant Sci. 2017 Apr 25;8:542. doi: 10.3389/fpls.2017.00542. PMID: 28487704; PMCID: PMC5404241.

„Rezistentní šlechtění jetele lučního na vybraná houbová a virová onemocnění“ (2024-2028) NAZV

„Detekce významných houbových patogenů kořene jetele lučního a jejich korelace s obsahem mykotoxinů“ (2024-2025) NAZV

"Národní Centrum Kompetence: Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin " (2019-2022) TAČR

“Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů a její ověření na matrici pilotního rostlinné materiálu” (2017–2020) TAČR

"Šlechtění pícnin a luskovin na zrno pro zvýšení soběstačnosti EU a Číny v produkci bílkovin" (2017-2020) Horizon2020

Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky" (2014-2016) GAČR