Ing. Oldřich Trněný

  • trneny@vupt.cz
  • +420 547 138 808
  • 2014 – 2016 Mendelova Univerzita v Brně – navazující magisterské studium, obor Biotechnologie rostlin
  • 2011 – 2014 Mendelova Univerzita v Brně – bakalářské studium, obor Biotechnologie rostlin
  • 2007 – 2011 Biskupské gymnázium Brno – přírodovědné zaměření
Jazykové znalosti
  • Anglický jazyk – aktivní znalost
  • Španělský jazyk – pasivní znalost

Výzkumné zaměření
  • molekulární biologie 
  • studium genetické diverzity 
  • genomika a transkriptomika

2014-2016: Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky. GAČR