Ing. Pavel Kolařík

  • kolarik@vupt.cz
  • +420 547 138 835
  • 2000 – 2005 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, obor fytotechnika specializace ochrana rostlin (rostlinolékařství)
  • 1994 – 1998 Gymnázium Slovanské náměstí Brno
Jazykové znalosti
  • Anglický jazyk – středně pokročilý
  • Německý jazyk – základní znalost 

Výzkumné zaměření
  • výzkumný pracovník v oblasti hmyzích škůdců

Mapy výsledků laboratorního testování nosatčíků a listopasů na přípravky na ochranu rostlin.

Kolařík P., Rotrekl J., Kolaříková K. (2019): Efficacy of biological formulations against Neoglocianus maculaalba and Dasineura papaveris in Papaver somniferum. Plant Protect. Sci., 55. Vol. 55, 2019, No. 2: 123–128, https://doi.org/10.17221/25/2018-PPS.

Kolařík, P. (2019): Možnosti ochrany lesknice kanárské (Phalaris canariensis L.) proti kohoutkům (Chrysomelidae), úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s 211-216, ISSN 0139-601.

Kolařík, P. (2019): Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Decis Forte - Č. j.: UKZUZ 198303/201 ze dne 4.11.2019 proti listopasů rodu Sitona, kyjatka hrachová, dřepčíkům rodu Phyllotreta do jetele lučního, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová, lnička setá.

Kolařík, P., Kolaříková K. (2018): Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Spintor - UKZUZ 028228/2018 ze dne 11.4. 2018 proti nosatčíkům rodu Apion do jetele lučního.

Kocourek, F., Havel, J., Hovorka, T., Jursík, M., Kazda, J., Kolařík, P., Plachká, E., Skuhrovec, J., Seidenglanz, M., Šafář J., (2018): Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organismům vyjma podzimních škůdců. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.: 114 str.