Ing. Pavel Kolařík

 • kolarik@vupt.cz
 • +420 547 138 835
 • 2005 - dnes Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko
 • 2000 – 2005 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, obor fytotechnika specializace ochrana rostlin (rostlinolékařství)
 • 1994 – 1998 Gymnázium Slovanské náměstí Brno
Jazykové znalosti
 • Anglický jazyk – středně pokročilý
 • Německý jazyk – základní znalost 

Výzkumné zaměření
 • výzkumný pracovník v oblasti hmyzích škůdců
 • vedoucí oddělení rostlinolékařství

Mapy výsledků laboratorního testování nosatčíků a listopasů na přípravky na ochranu rostlin.

 • Kolařík, P. (2023): Citlivosti nosatčíků rodu Apion k účinným látkám insekticidů v letech 2018 – 2023, Úroda 12, roč. LXXI, 2023, vědecká příloha, s. 109-120
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Možnosti ochrany ředkve olejné (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) proti blýskáčku řepkovému, Úroda 12, roč. LXXI, 2023, vědecká příloha, s. 121-128
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2024): Možnosti ochrany ředkve olejné proti blýskáčku řepkovému
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Sledování výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) v kukuřici seté, Zemědělec, č. 47/2023, ročník XXXI., 28 - 30
 • Seidenglanz, M., Šafář, J., Hanáková Bečvářová, P., Kolařík, P., Hrudová, E., Gališová, V., Kocourek, F., Stará, J., Tóth, P., Šmirous, P. (2023): Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům, Agromanuál 2, ročník 18, s. 52-56
 • Hrudová, E., Seidenglanz, M., Kolařík, P., Plachká, E. (2023): Dřepčíci rodu Phyllotreta a dřepčík olejkový - Jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům? Agromanuál 8, ročník 18, s. 46-47
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2022): Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého, Agromanuál 2022, 17(5), 70-71
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2022): Nosatčíci rodu Apion v porostech jetele lučního a možnosti ochrany, Agromanuál 2022, 17(7), 52-53
 • Hrudová, E., Seidenglanz, M., Kolařík, P., Havel, J. (2022): Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům. Úroda. 2022, 70(3), 67–69. ISSN 0139-6013.
 • Hrudová, E., Seidenglanz, M., Kolařík, P, Nečasová, A., Pražanová Ž, Bajerová R. (2022): Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování rezistence, Agromanuál 2022, 17(6), 43-45
 • Seidenglanz, M., Šafář, J., Gališová, V., Plachká, E., Hrudová, E., Kolařík, P. (2022): Ochrana porostů před dřepčíkem olejkovým, Hluk
 • Seidenglanz, M., Šafář, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Havel, J., Táncik, J., Bokor, P., Kocourek, F., Stará, J., Tóth, P., Víchová, L., Bajerová, R., Arbeález M.M (2022): Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů. Agromanuál. 2022, 17(2), 58–63. ISSN 1801-7673.
 • Kolařík, P. (2021): Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku MOSPILAN MIZU 120 SL- Č. j.: UKZUZ 200767/2021 ze dne 9.11.2021 proti hmyzím škůdcům vojtěšky seté, jetelů, tolice dětelové a lesknice kanárské
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2021): Dynamika populace bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) na vybraných lokalitách jižní Moravy, Úroda 12, roč. LXIX, 2021, vědecká příloha, s. 265 – 270, ISSN 0139-6013
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2021): Citlivosti nosatčíků rodu Apion k účinným látkám insekticidů v letech 2018 – 2020, Úroda 12, roč. LXIX, 2021, vědecká příloha, s. 259 – 264, ISSN 0139-6013
 • Seidenglanz M., Šafář J., Muñoz M., Bajerová R., Hrudová E., Havel J., Kolařík P. (2021): Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku. Řepka: odborná příloha časopisu Úroda. 2021, 69(4), 24–28. ISSN 0139-6013. – Jrec

QK21010332 Mechanismus rezistence řepkových škůdců proti insekticidům, jejich výchozı́ citlivost k novým insekticidům a dopad insekticidních aplikací na vývoj larev škůdců a jejich přirozených nepřátel.