Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D.

 • bartlova@vupt.cz jaroslava.novotna@vupt.cz
 • +420 547 138 816
 • 1997 – 2001: Gymnázium Táborská, Brno
 • 2002 – 2007: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, obor Agroekologie
 • 2009 – 2013: Mendelova univerzita v Brně, obor Aplikovaná a krajinná ekologie


 • 2007 - 2018 výzkumný pracovník - Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko
 • 2018 - současnost mateřská dovolená
Jazykové znalosti
 • Angličtina – střední pokročilost
 • Němčina – základní znalost

Výzkumné zaměření
 • Různé technologie zpracování půdy 
 • Půdoochranné technologie 
 • Rekultivace krajiny 
 • Fytoremediace 
 • Fyziologie rostlinného růstu

Novotná J., Badalíková B., 2016: Úhorové hospodaření na orné půdě. Uplatněná certifikovaná metodika 36/16, 24 s. ISBN 978-80-88000-13-6
Novotná J., Badalíková B., Vymyslický T., Knotová D., 2016: Využití různých travních směsí pro stabilizaci půdního prostředí na hrázích rybníků. Uplatněná certifikovaná metodika 32/16, 29 s. ISBN 978-80-88000-09-9
Novotná J., Badalíková B., 2016: The influence of grass species composition on fishpond dikes on soil infiltration. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 64 (5): 1619-1623. ISSN 1211-8516.
Novotná J., Badalíková B., Hladký J., Brtnický M., 2016: Effect of water erosion on soil physical properties. In Proc. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016, Albena 28.6.-7.6.2016, Bulgaria, Book 3, pp. 95-102 ISBN 978-619-7105-37-7
Bartlová J., Badalíková B., Pospíšilová L., Pokorný E., Šarapatka B., 2015: Water stability of soil aggregates in different systems of tillage. Soil and Water Research, 10 (3): 147-154. ISSN 1805-9384
Voltr, V., Leština, J., Bartlová, J., Lang, J.Vztah produktivity půdy a kvality porostu. In Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, s. 169-174. ISBN 978-80-86671-86-4.