Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.

  • kubikova@vupt.cz
  • +420 547 138 829
  • 1995–1999, SZeŠ a SOU v Žilině u Nového Jičína
  • 1999–2004, MZLU v Brně, Fakulta agronomická, obor fytotechnický, specializace Šlechtění a semenářství rostlin
  • 2004-2011, MZLU v Brně, Fakulta agronomická, obor Botanika a fyziologie rostlin
  • od r. 2008, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. a Zemědělský výzkum, spol. s r. o. - výzkumný pracovník v oboru půdoznalství, botanika, herbologie (2010-2016 Mateřská dovolená)
Jazykové znalosti
  • Angličtina
  • Němčina – pasivně

Výzkumné zaměření
  • Herbologie, fyziologie rostlinného růstu a vývoje.
  • Sledování půdního prostředí – vliv zpracování půdy a pěstovaných plodin na kvalitu půdy, fyzikální a chemické vlastnosti, a na infiltraci půdní vody.

Kubíková Z., Smejkalová H. (2019): Vliv čištění osiva jetele inkarnátu na výsledky HTS. Osivo a Sadba XIV. národní odborný a vědecký seminář. Sborník referátů. Praha, Česká zemědělská univerzita. ISBN 978-80-213-2922-5, s. 174-177

Kubíková Z., Smejkalová H., Kolaříková K. (2019): Výsledky desikačních pokusů u jetelovin: hodnocení účinnosti zkoušených účinných látek a jejich kombinací. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 49-56, ISSN 0139-6013

Šindelková I., Badalíková B., Kubíková Z. (2019): The soil biostimulant usage effect on soil properties in dry area. Proceedings of the 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Soils, Forst ecosystems. Albena, Bulgaria. Issue: 3.2, pp 561–568.

Knotová D., Pelikán J., Kolařík P., Kubíková Z. (2018): Metodika pěstování mezidruhového hybridu Pramedi (Trifolium pratense x Trifolium medium) na semeno, ISBN 978-80-88000-23-5

Kubíková Z., Kolaříková K., Fronková H. (2018): Regulace plevelů v porostech vojtěšky seté. Úroda 7, 2018, str. 34-36

Fišerová, H., Mikušová, Z., Klemš, M. (2008): Estimation of ethylene production and 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid content in plants by meansof gas chromatography. Plant Soil Environ., 54, 2008 (2): 55–60

Fišerová, H., Šebánek, J., Hradilík, J., Doležel, P., Mikušová, Z. (2007): Release of cotyledonary shoots of pea (Pisum sativum L.) seedlings from inhibition as related to endogenous zeatin and ethylene and exogenous IAA and benzyladenine. Biologia 62/1

Fišerová, H., Mikušová, Z., Klemš, M., Vašatová, V., Hanuš, V., Reinöhl, V. (2006): Preparation of samples for assesment of ethylene and 1 aminocyclopropane-1-carboxylic acid in plants by gas chromatography. Bulletin České experimentální biologie rostlin 6/2: 57

Mikušová, Z., Klemš, M., Prodešová, Z., Fišerová, H., Hradilík, J. (2007): Korelační funkce dělohy u klíčních rostlin hrachu (Pisum sativum L.). Bulletin ČSEBR a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. Sborník abstraktů z 11. dnů fyziologie rostlin: 88