Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.

  • kubikova@vupt.cz
  • +420 547 138 831
  • 1995–1999, SZeŠ a SOU v Žilině u Nového Jičína
  • 1999–2004, MZLU v Brně, Fakulta agronomická, obor fytotechnický, specializace Šlechtění a semenářství rostlin
  • 2004-2011, MZLU v Brně, Fakulta agronomická, obor Botanika a fyziologie rostlin
  • od r. 2008, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. a Zemědělský výzkum, spol. s r. o. - výzkumný pracovník v oboru půdoznalství, botanika, herbologie (2010-2016 Mateřská dovolená)
Jazykové znalosti
  • Angličtina
  • Němčina – pasivně

Výzkumné zaměření
  • Herbologie, fyziologie rostlinného růstu a vývoje.
  • Sledování půdního prostředí – vliv zpracování půdy a pěstovaných plodin na kvalitu půdy, fyzikální a chemické vlastnosti, a na infiltraci půdní vody.

Kubíková, Z., Hutyrová, H. i Smejkalová, H. (2023). Differences in the Ripening of Two Clover Species and the Effect of Pre-harvest Desiccation. Poljoprivreda, 29 (1), 3-11. https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.1

Kubíková, Z., Hutyrová, H., Smejkalová, H., Kintl, A., & Elbl, J. (2022). Application of extended BBCH scale for studying the development of Phacelia tanacetifolia Benth. Annals of Applied Biology, 181(3), 332–346. https://doi.org/10.1111/aab.12779

Kubíková, Z.; Smejkalová, H.; Hutyrová, H.; Kintl, A.; Elbl, J. Effect of Sowing Date on the Development of Lacy Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Benth.). Plants 2022, 11, 3177. https://doi.org/10.3390/plants11223177

Kintl, A., Huňady, I., Ondrisková, V., Hammerschmiedt, T., Brtnický, M., Vejražka, K., Kubíková, Z., Elbl, J. Influence of Boron and Drought Simulation on Germinability and Hardseededness of Black Medick Seeds (Medicago lupulina L.). Journal of Plant Growth Regulation 2022. https://doi.org/10.1007/s00344-022-10652-y

QK21010161 - „Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostředí“