Ing. Karla Kolaříková

  • kolarikova@vupt.cz
  • +420 547 138 830
  • 2000 – Střední zahradnická škola Brno-Bohunice 
  • 2007 – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
  • 2007 – dosud VÚP Troubsko, výzkumný pracovník
Jazykové znalosti
  • anglicky (středně pokročilý) 

Výzkumné zaměření
  • Výzkumný pracovník v oblasti fungicidní ochrany rostli
  • Vedoucí virologické laboratoře 

Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Možnosti ochrany ředkve olejné (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) proti blýskáčku řepkovému, Úroda 12, roč. LXXI, 2023, vědecká příloha, s. 121-128

Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Sledování výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) v kukuřici seté, Zemědělec, č. 47/2023, ročník XXXI., 28 - 30

 Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Ochrana semenných porostů vojtěšky seté proti klopuškám z čeledi Miridae, Agromanuál 5, 66-67

 Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Posuny v citlivosti insekticidů u hmyzích škůdců víceletých pícnin, Agromanuál 6, ročník 18, s. 30-32

Kolařík, P., Kolaříková K. (2022): Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého, Agromanuál 2022, 17(5), 70-71

 Kolařík, P., Kolaříková K. (2022): Nosatčíci rodu Apion v porostech jetele lučního a možnosti ochrany, Agromanuál 2022, 17(7), 52-53

Kolařík, P., Kolaříková K. (2021): Hlavní hmyzí škůdci kukuřice a ochrana proti nim, Úroda 2, roč. LXIX, 2021, s. 29-32