Ing. Karla Kolaříková

  • kolarikova@vupt.cz
  • +420 547 138 830
  • 2000 – Střední zahradnická škola Brno-Bohunice 
  • 2007 – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
  • 2007 – dosud VÚP Troubsko, výzkumný pracovník
Jazykové znalosti
  • anglicky (středně pokročilý) 

Výzkumné zaměření
  • Výzkumný pracovník v oblasti fungicidní ochrany rostli
  • Vedoucí virologické laboratoře 

Kolařík P., Kolaříková K., Havel J. Nové možnosti ochrany máku setého proti krytonosci makovicovému (Neoglocianus maculaalba) a bejlomorce makové (Dasineura papaveris), Úroda 12, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 237 - 240, ISSN 0139-6013

Kolařík, P., Kolaříková K. (2016) Ochrana při zakládání porostů víceletých pícnin proti listopasům rodu Sitona, Úroda, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 233 - 236 ISSN 0139-6013

Šmahel, P., Martínková,K.(2009): Aktuální problematika regulace plevelů v pícních jetelovinách. The Actual problems of weed control in forage leguminous crops. Referát. Sborník abstraktů z XIII. České a slovenské konference o ochraně rostlin, MZLU v Brně, 2.- 4.9.2009, str.197

Šmahel,P., Martínková, K.(2009): Regulace kokotice v semenných porostech vojtěšky, Control of dodder (Cuscuta ssp.) in alfalfa planting for seed, Úroda 12, 2009, vědecká příloha, s. 152–197