Ing. Antonín Kintl

 • kintl@vupt.cz
 • +420 547 138 806
 • 2011– Současnost Mendelova Univerzita v  Brně
  Ph.D. student oboru „Obecné produkce rostlinná“ Téma disertační práce je „Využití smíšených kultur pro zvýšení sekvestrace uhlíku a snížení úniku živin" Studium přerušeno.
 • 2009– 2011
  Mendelova Univerzita v  Brně Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Ing.
 • 2005 – 2009
  Mendelova Univerzita v  Brně
  Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Bc.
 • 2000 – 2005
  Střední zemědělská škola Olomouc, obor: agropodnikání, studium zakončeno maturitní zkouškou v roce 2005

Studijní stráže

 • Říjen – 2012
  Universität für Bodenkultur Wien - BOKU (A), Ústav ekologického zemědělství
 • Srpen - 2013
  Raumberg- Gumpenstein (A), Ústav rostlinné produkce a krajinného plánování
 • Říjen -  2013
  Viborg - Aarhus Universitet (DK), Ústav agroekologie a environmentalistiky
 • Anglický jazyk (mírně pokročilí, A2)
 • Německý jazyk – (mírně pokročilí)

Výzkumné zaměření
 • Od dubna 2015 pracuje v Zemědělském výzkumu, spol. s r. o. Troubsko, jako agrobotanik a včelař. 

2018 - 2021 Hlavní řešitel projektu TAČR TH03030236 Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíšené kultury s využitím jetelovin

2018 - 2022 Další řešitel projektu TAČR TH03030319 Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půd

2017 - 2020 Hlavní řešitel projektu TAČR TH02030681 Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici

2017 - 2020 Člen řešitelského týmu projektu TAČR TH02030073 Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR
ohrožených suchem

2012–2012 Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod
2013–2014 Síť ochrany půdy v regionu Podunají

https://orcid.org/0000-0002-0031-083X