Ing. Antonín Kintl, Ph.D.

 • kintl@vupt.cz
 • +420 547 138 806
 • 2020 - 2023 - Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně - Obecná produkce rostlinná

          Téma disertační práce je „Využití leguminóz v systému smíšené kultury při pěstování kukuřice“2009– 2011

 • Mendelova Univerzita v Brně Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Ing.
 • 2005 – 2009
  Mendelova Univerzita v Brně
  Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Bc.
 • 2000 – 2005
  Střední zemědělská škola Olomouc, obor: agropodnikání, studium zakončeno maturitní zkouškou v roce 2005


Studijní stáže

 • Říjen – 2012
  Universität für Bodenkultur Wien - BOKU (A), Ústav ekologického zemědělství
 • Srpen - 2013
  Raumberg- Gumpenstein (A), Ústav rostlinné produkce a krajinného plánování
 • Říjen - 2013
  Viborg - Aarhus Universitet (DK), Ústav agroekologie a environmentalistiky
 • Anglický jazyk (mírně pokročilí, A2)
 • Německý jazyk – (mírně pokročilí)

Výzkumné zaměření
 • Od dubna 2015 pracuje v Zemědělském výzkumu, spol. s r. o. Troubsko jako vědecký pracovník

Kintl, A., Hammerschmiedt, T., Vítěz, T., Brtnický, M., Vejražka, K., Huňady, I., Látal, O., Elbl, J. Possibility of using tannins to control greenhouse gas production during digestate storage. Waste Management 2023, 156, 75-83. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.11.025. IF: 8.816; Q1

Kintl, A., Šmeringai, J., Sobotková, J., Huňady, I., Brtnický, M., Hammerschmiedt, T., Radziemska, M., Lukas, V., Elbl, J. Potential for the Accumulation of PTEs in the Biomass of Melilotus albus Med. Used for Biomethane Production. Appl. Sci. 2023, 13, 4223. https://doi.org/10.3390/ app13074223 IF: 2.838

Kintl, A., Huňady, I., Holátko, J., Vítěz, T., Hammerschmiedt, T., Brtnický, M., Ondrisková, V., Elbl, J. Using the Mixed Culture of Fodder Mallow (Malva verticillata L.) and White Sweet Clover (Melilotus albus Medik.) for Methane Production. Fermentation 2022, 8, 94. https://doi.org/10.3390/ fermentation8030094 IF: 3. 975; Q1

Kintl, A., Huňady, I., Ondrisková, V., Hammerschmiedt, T., Brtnický, M., Vejražka, K., Kubíková, Z., Elbl, J. Influence of Boron and Drought Simulation on Germinability and Hardseededness of Black Medick Seeds (Medicago lupulina L.). Journal of Plant Growth Regulation 2022. https://doi.org/10.1007/s00344-022-10652-y IF: 4.169; Q1

Kintl, A., Vlček, V., Brtnický, M., Nedělník, J., Elbl, J. Potential effect of wetting agents added to agricultural sprays on the stability of soil aggregates. Soil 2022, 8, 349-372. https://doi.org/10.5194/soil-8-349-2022. IF: 5.841; Q1

Kintl, A., Vítěz, T., Huňady, I., Brtnický, M., Novák, D., Lochman, J., Vítězová, M., Hammerschmiedt, T., Holátko, J., Elbl, J. Anaerobic Fermentation of Silage from the Above-Ground Biomass of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) and Maize (Zea mayse L.) As a New and Promising Input Raw Material for Biogas Production. Applied Sciences 2022, 12, 11417. https://doi.org/10.3390/app122211417. IF: 2.838; Q2

Kintl, A., Huňady, I., Vymyslický, T., Ondrisková, V., Hammerschmiedt, T., Brtnický, M., Elbl, J. Effect of Seed Coating and PEG-Induced Drought on the Germination Capacity of Five Clover Crops (2021). Plants 10(4), 724. https://doi.org/10.3390/plants10040724 IF: 3.935; Q1

Kintl, A., Elbl, J., Vítěz, T., Brtnický, M., Skládanka, J., Hammerschmiedt, T., Vítězová, M. (2020). Possibilities of Using White Sweetclover Grown in Mixture with Maize for Biomethane Production. Agronomy, 10, 1407. doi:10.3390/agronomy10091407 IF: 2.603; Q1

Kintl, A., Vítěz, T., Elbl, J., Vítězová, M., Dokulilová, T., Nedělník, J., Skládanka J., Brtnický, M. (2019). Mixed Culture of Corn and White Lupine as an Alternative to Silage Made from Corn Monoculture Intended for Biogas Production. BioEnergy Research. doi:10.1007/s12155-019-10003-y

Data in Brief

Phacelia campanularia A. Gray (svazenka zvonkovitá; Elizabeta), kod odrůdy 5100898; šlechtitelské označení TB-49

2024 - 2026 Další řešitel projektu TAČR TQ03000712 Výzkum a vývoj biopaliv ze zemědělských reziduí

2021 - 2025 Hlavní řešitel projektu NAZVA QK21010161 Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření

2018 - 2021 Hlavní řešitel projektu TAČR TH03030236 Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíšené kultury s využitím jetelovin

2017 - 2020 Hlavní řešitel projektu TAČR TH02030681 Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici

2018 - 2022 Další řešitel projektu TAČR TH03030319 Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půd

2019 - 2023 Další řešitel projektu NAZVA QK1910334 Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice s využitím podsevových plodin k omezení degradace půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách měnícího se klimatu

2019 - 2023 Další řešitel projektu TAČR TH04030142 Využití odpadu produkovaného při výrobě bioplynu ke zlepšení půdních vlastností a zvýšení obsahu síry v rostlinách

https://orcid.org/0000-0002-0031-083X