Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

 • vejrazka@vupt.cz
 • +420 547 138 820

Od 2022 – agronom

Od 2020 – zástupce ředitele pro obchod a výrobu

Od 2009 – vedoucí oddělení

Od 2008 - šlechtitel

2008 – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – Speciální produkce rostlinná

2003 – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – obor Fytotechnika, specializace Šlechtění a semenářství rostlin

Jazykové znalosti
 • anglický jazyk – aktivně

Výzkumné zaměření
 • Šlechtění rostlin 
 • Fyzikální vlastnosti ječného zrna jako ukazatel kvality 
 • Studium interakce polních plodin a lesní zvěře

Obchodní zaměření
 • Osiva – produkce prostřednictvím smluvních množitelů, finalizace a prodej osiv
 • Vichova, Jana; Stankova, Barbora; Pokorny, Radovan; et al. (2013) Evaluation of Safflower Varieties for Resistance to the Fungal Pathogen, Colletotrichum acutatum Plant protection science 49 (3), 132-136
 • Vejrazka, Karel; Hofbauer, Jan; Lang, Jaroslav (2013) Breeding Process of Minor Crop from Economic Point of View. Seed and seedlings. 24-28 WOS:000319748800004, ISBN: 978-80-213-2358-2
 • Vejrazka, Karel; Hofbauer, Jan; Vichova, Jana (2013) The Influence of Physical Seed Treatment on Minor Crops Germinations and Fungal Pathogen Occurrence Seed and seedlings. 184-188 WOS: 000319748800034, ISBN: 978-80-213-2358-2
 • JILKOVA BARBORA, VICHOVA JANA, POKORNY RADOVAN, VEJRAŽKA KAREL. 2015. Sensitivity of Colletotrichum acutatum Isolates to Selected Fungicides. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(4): 1111–1119. ISSN 1211-8516
 • Procházka, J., Vejražka, K., Lang, J. (2015) Influence of Seed Rate on Canopy Structure of Tufty Rye (Secale cereale, var. Multicaule). Seed and Seedlings XII, pages 195 – 198. ISBN:978-80-213-2544-9, WOS:000357378800034
 • Cerkal, Radim – Vejražka, Karel – Kamler, Jiří – Dvořák, Jan Game browse and its impact on selected grain crops. Plant, soil and environment 2009. sv. 55, č. 5, s. 181--186. ISSN 1214–1178.
 • Vejražka, Karel – Psota, Vratislav – Ehrenbergerová, Jaroslava – Hrstková, Pavlína Relationship between grain milling energy and malting quality of barley. Cereal Research Communications. 2008. sv. 36, č. 1, s. 97--105. ISSN 0133–3720.
 • PSOTA, V. – VEJRAŽKA, K. – FAMĚRA, O. – HRČKA, M. Relationship Between Grain Hardness and Malting Quality of Barley (Hordeum vulgare L.). Journal of the Institute of Brewing. 2007. sv. 113, č. 1, s. 80--86. ISSN 0046–9750
 • Kamler, Jiří – Homolka, Miloslav – Cerkal, Radim – Heroldová, Marta – Prokešová, Jarmila – Barančeková, Miroslava – Dvořák, Jan – Vejražka, Karel Evaluation of potential deer browsing impact on sunflower (Helianthus annus). European journal of wildlife research. 2009. ISSN 1612–4642.