Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.

  • lang@vupt.cz
  • +420 547 138 814

1999: Střední zahradnická škola, Brno

2005: Ing. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Fakulta zahradnická

2011: Ph.D. Masarykova univerzita, Fakulta přírodovědecká, Oddělení anatomie a fyziologie rostlin (Ústav experimentální biologie, Oddělení experimentální biologie rostlin).

2009 – dosud: vědecký pracovník

2018- dosud: vedoucí oddělení

Jazykové znalosti
  • Angličtina
  • Němčina – pasivně

Výzkumné zaměření
  • Technologie pěstování pícnin se zaměřením na víceleté pícniny a kukuřici
  • Meteorologie, sucho v zemědělské výrobě
  • Ozeleňování sadů a vinic, zemědělské směsi pro produkci objemné píce
  • Fotosyntetická aktivita rostlin
  • Stresová fyziologie rostlin: vliv organických i anorganických faktorů na procesy ve fotosystému II

Lang, J.; Barták, M.; Váczi, P.; Hájek, J. (2023): Effect of Some Herbicides on Primary Photosynthesis in Malva moschata as a Prospective Plant for Agricultural Grass Mixtures. Agronomy 2024, 14, 10. https:// doi.org/10.3390/agronomy14010010

Lang, J.(2023): Rozdíly v teplotních a srážkových normálech za roky 1961-1990 a 1991-2020 na stanici Troubsko. In: sborník z konference Hospodaření s vodou v krajině. Mezinárodní konference konaná 6.–7. 9. 2023 Třeboň. ISBN 978-80-7653-066-9.

Lang, J.; Váczi, P.; Barták, M.; Hájek, J.; Kintl, A.; Zikmundová, B.; Elbl, J. (2023): Stimulative Effects of Lupinus sp. and Melilotus albus Underseed on the Photosynthetic Performance of Maize (Zea mays) in Two Intercropping Systems. Agronomy 2023, 13, 163. https://doi.org/10.3390/agronomy13010163 Jimp Q1

Lang, J., Vymyslický, T. (2022): Dlouhodobý pohled na vývoj teplot a srážek na Jižní Moravě. In: Hospodaření s vodou v krajině 2022. Str. 26-29. Mezinárodní konference Třeboň, 13 .– 14. 9. 2022. ISBN 978-80-7653-045-4.

Lang, J., Zikmundová, B., Hájek, J., Barták, M., Váczi, P. (2022): The Effects of Foliar Application of Phenoxy and Imidazoline Family Herbicides on the Limitation of Primary Photosynthetic Processes in Galega orientalis L. Agronomy 2022, 12(1), 96; https://doi.org/10.3390/agronomy12010096

Lang, J. (2021): Dlouhodobé hodnocení roků a vegetačních období z hlediska průběhu teplot a srážek na pokusnické stanici Troubsko. In: Hospodaření s vodou v krajině 2021. Sborník abstraktů konference pořádané Českou bioklimatologickou společností 14-15. 9. 2021 v Třeboni. ISBN: 978-80-7653-018-8.

Zodpovědný pracovník za obsáhlý výzkumný projekt Dlouhodobý koncepční rozvoj organizace (DKRVO) (2018-2022; 2023-2027).

QK22020032: Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti

TJ04000048: Vliv foliární aplikace selenu a zinku na kvalitativní a kvantitativní parametry pícnin a životního prostředí organismů na ně vázaných

QK1810137: Aplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu

Lang, J. (2023): Udělena právní ochrana odrůdy slézu pižmového – Rokyt.

Lang, J. (2020): Jetelotravní směs pro obnovu lučních porostů do suchých podmínek. Právně chráněný užitný vzor č. 34507, zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 3. 11. 2020.

Lang, J. (2020): Jetelotravní směs pro přísev pastvin do suchých podmínek. Právně chráněný užitný vzor č. 34508, zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 3. 11. 2020.

Lang, J., Vejražka, K., Trněný, O. (2018): Inokulum k inokulaci osiva jestřabiny východní. Právně chráněný užitný vzor č. 32412, zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 4. 12. 2018.

0000-0003-4215-1336