Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.

 • lang@vupt.cz
 • +420 547 138 814
 • 1999: Střední zahradnická škola, Brno
 • 2005: Ing. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Fakulta zahradnická
 • 2011: Ph.D. Masarykova univerzita, Fakulta přírodovědecká
Jazykové znalosti
 • Angličtina
 • Němčina – pasivně

Výzkumné zaměření
 • Technologie pěstování pícnin
 • Ozeleňování sadů a vinic
 • Fotosyntetická aktivita rostlin
 • LANG, J., VEJRAŽKA, K.: Yields and quality of forage legumes under imbalanced year precipitation conditions on south Moravia. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2012, LX, No. 6, pp. 217–224.
 • LANG, J.: Dynamics of representation components in legume-grass mixtures on arable land. Úroda 12, 2012 scientific supplement, p. 315-318. ISSN 0139-6013.
 • KŘIVÁNEK, J., KROFTA, K., JEŽEK, J., POKORNÝ, J., VEJRAŽKA, K., LANG, J.: Mixture of seeds for permanent grassing hop garden.. Legally protected utility model No. 24413, registered by the Industrial Property Office in Prague.
 • LANG, J., VORLÍČEK, Z. 2011: Legume-grass mixture for growing forage with a higher content of water soluble sugars. Legally protected utility model No. 21705, registered by the Industrial Property Office in Prague.