Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.

 • lang@vupt.cz
 • +420 547 138 814
 • 1999: Střední zahradnická škola, Brno
 • 2005: Ing. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Fakulta zahradnická
 • 2011: Ph.D. Masarykova univerzita, Fakulta přírodovědecká
Jazykové znalosti
 • Angličtina
 • Němčina – pasivně

Výzkumné zaměření
 • Technologie pěstování pícnin
 • Meteorologie, sucho
 • Ozeleňování sadů a vinic
 • Fotosyntetická aktivita rostlin
 • Stresová fyziologie rostlin
 • Lang, J.: Jetelotravní směs pro obnovu lučních porostů do suchých podmínek. Právně chráněný užitný vzor č. 34507, zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 3. 11. 2020.
 • Lang, J.: Jetelotravní směs pro přísev pastvin do suchých podmínek. Právně chráněný užitný vzor č. 34508, zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 3. 11. 2020.
 • Lang, J., Barták, M., Hájek, J., Váczi, P., Zikmundová, B.: Chilling effects on primary photosynthetic processes in Medicago sativa: Acclimatory changes after short- and long-term exposure to low temperatures. Biologia (2020). https://doi.org/10.2478/s11756-020-00470-6
 • Lang, J.: Potenciál výnosu jestřabiny východní (Galega orientalis Lam.) v rozdílných agrotechnických opatřeních na orné půdě. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 393 – 396.  ISSN 0139-6013
 • Lang, J.: Výroba kvalitní píce v podmínkách sucha. Jaké máme možnosti? In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018. Zvolen, 5 - 6 . 9. 2018, ISBN: 978-80-213-2863-1 s. 25-29.
 • Lang, J., Vejražka, K., Trněný, O.: Inokulum k inokulaci osiva jestřabiny východní. Právně chráněný užitný vzor č. 32412, zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 4.12.2018.
 • Lang, J., Vejražka, K.: Jednoletá osivová směs meziplodin pro pozdnější výsevy a lokality s nedostatkem srážek do lesních, okrasných a ovocných školek. Právně chráněný užitný vzor č. 31278, zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 4.12.2017.
 • Lang, J., Vejražka, K.: Jednoletá univerzální osivová směs meziplodin pro rychlý nárůst organické hmoty v lesních, okrasných a ovocných školkách. Právně chráněný užitný vzor č. 31280, zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 4.12.2017.